Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering WEUWEB01

Skapad 2020-11-09 18:48 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola
Detta är en årsplanering för kursen Webbutveckling1 (WEUWEB01). Planen visar översiktligt vad vi skall arbeta med under kursen. I huvudsak arbetar vi med tre olika teknologier - HTML, JavaScript och CSS. Vi avslutar kursen med ett större projekt där du får bygga ett eget projekt. Vi kommer också ha en tävling där vi skall skapa en hemsida för ett mindre företag i regionen.

Innehåll

Pedagogisk planering för WEUWEB01  - Webbutveckling 1:

Genomgång kursplanen

Kort om kursens innehåll

Installera/uppdatera programvara

SublimeText eller motsvarande programvara som tex VisualStudio-Code eller Atom

Emmet (för snabbare kodning)

ColorPicker

Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.

Skriftlig uppgift

Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.

Vi arbetar med HTTP-protokollet teoretiskt samt gör övningar i appen Rested.

Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem.

Vi testar system som WordPress och SquareSpace

Vi använder FileZilla för att ftp:a till webbserver

Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.

Alla moment ingår i slutprojekt

Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik – där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM).

Vi arbetar i ordningen

HTML

En genomgång av de vanligaste elementen

JavaScript

Funktioner, parameter och DOM.

CSS

Teckenkodning, begrepp, standarder och handhavande.

Kort genomgång. Vi använder genomgående UTF-8

Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.

Olika bildformat

Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling

Interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.

Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform och hur tillgänglighet uppnås även för användare med funktionsnedsättning.

Vi följer standarder och testar i olika browsers och  på olika system.

Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.

Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder.

Vi studerar olika hot och metoder som kan användas för intrång. Vi tittar också på olika åtgärder.

Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Studie av GDPR och andra texter

Terminologi inom området webbutveckling.

Vi arbetar kontinuerligt med terminologi knuten till webbutveckling.

 

Hur

Vi lär oss de olika teknologierna HTML, JavaScript och CSS genom att använda dessa i ett antal småprojekt där svårighetsgraden ökar i takt med dina färdigheter.

Dessutom kommer du få skriva små texter om olika saker som tex webbens utveckling. Vi skapar en riktig webbsite för ett företag och avlutar med ett större projekt där du skall bygga ett eget projekt.

Bedömning

Din utveckling kommer bedömas genom hur du löser dina hemuppgifter, olika projekt, teoriprov och samtal om det du arbetar med.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: