Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UF HT20

Skapad 2020-11-09 19:16 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Företagsekonomi
Uppstart och försäljning

Innehåll

Preliminär tidsram och examinationsform

Vecka 45: Skriftligt prov samt arbete med produkter och affärsplan 

Vecka 46: Färdigställande av affärsplan och förberedelse F-nästet 
Vecka 47: Inlämning affärsplan och förberedelse F-nästet 
Vecka 48: F-nästet 
Vecka 49: Fortsätta med försäljning 
Vecka 50: Försäljning och administration 

Hösten examineras främst via Folkungasnästet, ett skriftligt prov samt den slutliga versionen av affärsplanen 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
  För  -
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
  För  -
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor.
  För  -
 • Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation.
  För  -
 • Försäljningsteknik och argumentation.
  För  -
 • Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.
  För  -
 • Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.
  För  -
 • Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen.
  För  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
  För  A
 • Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Dessutom redogör eleven utförligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
  För  C
 • Eleven redogör översiktligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt översiktligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
  För  E
 • Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad affärsplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång. Dessutom presenterar eleven med säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation. Eleven använder även med säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation.
  För  A
 • Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel affärsplan. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation. Eleven använder även med viss säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation.
  För  C
 • Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett gott sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare identifierar eleven nätverk för företaget, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
  För  A
 • Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare identifierar eleven nätverk för företaget samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
  För  C
 • Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår. Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
  För  E
 • Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet, ger förslag på hur verksamheten kan förbättras samt gör en ekonomisk uppföljning. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
  För  A
 • Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess.
  För  C
 • Eleven utvärderar med enkla omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess.
  För  E
 • Eleven använder med säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
  För  A
 • Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
  För  C
 • Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
  För  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  För  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  För  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  För  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: