Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagskemi

Skapad 2020-11-09 19:33 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 5 – 6 Kemi
Kemi är en stor del av vår vardag. Under några veckor ska vi undersöka kemin vi möter i vardagen. När vi lagar mat sker kemiska reaktioner och när vi städar använder vi olika kemikalier. Vi kommer att undersöka PH-värdet hos olika livsmedel och prata om vilka näringsämnen vår kropp behöver för att må bra.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

• Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att
förlänga matens hållbarhet.

• Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och
miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

• Några grundläggande kemiska reaktioner.

• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskapen surt eller basiskt.

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering

• Dokumentation av enkla undersökningar med enkla skriftliga rapporter.

Vi ska arbeta med

Vi kommer att läsa texter, se på filmer, samt samtala om vardagskemi. Vi kommer att utföra experiment och dokumentera dessa. Vi kommer att arbeta enskilt, i helklass och i mindre grupper. 

Vad vi ska lära oss

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- genomföra och dokumentera enkla undersökningar

- resonera kring vardagskemi och dess påverkan på vår hälsa och miljö

- förklara en kemisk reaktion

 Jag kommer att bedöma detta genom att lyssna på dina diskussioner i klassen och titta på hur du arbetar när vi genomför undersökningar och experiment. Du kommer att kunna få visa dina kunskaper skriftligt.

Uppgifter

 • grundläggande kemi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Ke
Kemi

E
C
A
Kommunicera/muntligt
använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör materias tillstånd. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt. Du kan med stöd formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända men inte se en förklaring till varför.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör materians tillstånd. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt. Du kan med visst stöd formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på dina egna (eller andras) erfarenheter
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör materias tillstånd. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Du kan på egen hand formulera en förutsägelse som är naturvetenskapligt underbyggd, planera och genomföra en undersökning
Laborationer/ Praktiskt arete
genomföra systematiska undersökningar.
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan med stöd från läraren eller detaljerade instruktioner genomföra en undersökning från början till slut. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slutsatser och föra enkla resonemang. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med hjälp av bilder och skrift.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan med visst stöd från läraren eller instruktioner genomföra en undersökning från början till slut, och kan även formulera enkla frågeställningar. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slutsatser och föra utvecklade resonemang. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med hjälp av bilder och skrift.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan på egen hand genomföra en undersökning från början till slut, göra iakttagelser och kan även formulera enkla frågeställningar. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slutsatser och föra välutvecklade resonemang. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med hjälp av bilder och skrift.
Begrepp
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband. Du kan med stöd genom iakttagelser se egenskaper, likheter eller skillnader samt beskriva med bild eller ord.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband. Du kan med visst stöd genom iakttagelser se egenskaper, likheter och skillnader samt beskriva med bild och ord.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband. Du kan på egen hand genom iakttagelser se egenskaper, likheter och skillnader samt beskriva med bild och ord som överensstämmer väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: