Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stafettskrivning

Skapad 2020-11-09 20:07 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola F Svenska
Stafettskrivning, med syfte att på ett spännande sätt lära in de vanligaste skrivreglerna

Innehåll

Stafettskriva

Syfte

Att stimulera elevernas skrivande och berättarlust.

Skrivarskola- skrivregler och språklig variation

Metod och uppgift

Här följer en kort beskrivning av arbetsgången:

1.     Det börjar med att klassen delas in i grupper (3,4,5 i varje grupp). Alla i gruppen får ett papper med en ”början” som ska vara inspirerande. Alla skriver hela tiden och då med ett på förhand bestämt innehåll. Varje skrivdel varar i ca fem minuter.

2.     Efter de första fem minuterna skickas pappret vidare till den som sitter bredvid. Alla får då läsa igenom det som är skrivet och därefter sätts en ny 5-minutersperiod igång. Även denna gång med ett på förhand bestämt innehåll, exempelvis personbeskrivning. Efter fem minuter skickas pappret vidare till den som sitter bredvid och så fortsätter det. Varje lektion börjar med en genomläsning och förbättrande arbete med fokus på den röda tråden i varje berättelse.

3.     När skrivandet är klart får varje gruppmedlem i uppgift att skriva rent en berättelse. Alla texter lämnas så småningom in till läraren. Grupperna sätter sig sedan och läser igenom de texter som gruppen producerat. De två texter som gruppen tycker är bäst väljs ut och gruppen sätter tillsammans titlar på dem.

4.     Jag läser alla texter högt.

5.     Alla elever gör en övning ”2 stjärnor och 1 önskan” (lyfter fram två bra saker i den text de tycker bäst om och lyfter sedan fram en sak som de tycker kan förbättras/utvecklas). Alla skriver ner sina svar och slutligen delges klassen responsen.

Ungefär så arbetar vi under några lektioner och under dessa har eleverna varit aktiva och tränat den kommunikativa förmågan, förmågan att hantera information, analysförmågan, den begreppsliga förmågan och den metakognitiva förmågan.

Förslag på avgränsade delar (i uppgiften)

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 7)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur. De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och berättargrepp.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: