Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor & Kamratskap

Skapad 2020-11-09 23:04 i Lilla skolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 1 – 3 Bild Svenska Samhällsorienterande ämnen
Arbetsområde om känslor såsom glad, ledsen, arg, rädd & kamratskap .

Innehåll

Syfte  
Syftet med vårt arbetsområde om känslor är att eleverna ska bli medvetna om sina känslor. 

Konkretisering av mål
Vi ska uttrycka och tolka känslorna glad, ledsen, rädd och arg med hjälp av ord, fotografier, tecken och bilder. Vi lär oss att benämna känslor och känna igen dem. Vi kommer prata om vilka känslor som finns och hur de olika känslorna känns i kroppen.

 

FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA:

Du kommer att utveckla din förmåga att

 • känna igen olika känseluttryck som glad, ledsen, arg, rädd
 • samspela med andra
 • tolka andras känslor
 • använda ord, begrepp, symboler för olika känslouttryck

ARBETSSÄTT

Vi  kommer att arbeta med en känsla i taget.

Vi kommer att göra collage med de olika känslorna.

Vi hjälper eleverna att sätta ord på och synliggöra känslor som uppstår i konkreta situationer.

BEDÖMNING

Det som kommer att bedömas är:

Din förmåga att känna igen känslorna glad, ledsen, arg och rädd.

Din förmåga att kunna visa hur du ser ut när du känner på ett visst sätt.

Din förmåga att kunna samspela med andra.

Din förmåga att tolka andras känslor.

Din förmåga att förmedla en känsla genom ord eller kroppsspråk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-3
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-3
 • Livsfrågormed betydelse för eleven, kamratskap, könsroller och jämställdhet.
  SO  1-3
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-3
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.
  Sv  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: