Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska VT-21

Skapad 2020-11-10 08:39 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola 6 Engelska
Nu fortsätter vi att arbeta med engelskan! Du kommer under terminens gång få fortsätta träna på texter och grammatiska strukturer samt utveckla din muntliga och skriftliga förmåga.

Innehåll

Genom undervisningen ska du utveckla förmågan att:

(från kunskapskraven i Lgr11)

·       Formulera dig och kommunicera i tal och skrift

·       Förstå och tolka innehållet  i talad engelska och i olika slags texter

 

Delmål mot kunskapskrav i år sex

 När vi har jobbat med arbetsområdet kan du:

 1. Använda dig av futurum, ex I will learn
 2. Skriva rätt pluralform ex: cats, knives, feet, men, mice
 3. Komparera adjektiv ex: rich – richer – the richest
 4. Välja some eller any ex: I don’t have any pens, I’d like some milk. Do you have any money?
 5. Använda rätt frågeord where, how, why, what, who, which, when
 6. Använda did/did not
 7. Använda regelbunda- och oregelbundna verb
 8. Skriva i pågående form, ex I am running.

 

Undervisning och arbetssätt 

För att eleverna ska kunna arbeta mot uppsatta mål behöver vi

i undervisningen:

·  lyssna på olika slags texter, dramatiseringar

·  träna på att återberätta texter från böcker och CD

·  träna på att delta i samtal inom ett givet ämne

·  träna på grammatiska strukturer

 

I undervisningen kommer vi att ha gemensamma genomgångar av texter och grammatiska strukturer. Du kommer att få arbeta enskilt men också i par och i grupp.

 

Bedömning av arbetet

 När jag bedömer ditt arbete kommer jag att titta på hur väl du uppnår mål 1-8. Du bedöms under arbetets gång, i muntliga och skriftliga uppgifter samt glosförhör och diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6

Matriser

En
Engelska VT-21

Tala
Du kan ännu inte formulera dig muntligt med fraser och meningar
Du kan på ett enkelt sätt formulera dig muntligt med fraser och meningar
Du kan på ett utvecklat sätt formulera dig muntligt med fraser och meningar
Du kan på ett välutvecklat sätt formulera dig muntligt med fraser och meningar
Lyssna
Du kan ännu inte förstå innehållet i tydligt talad engelska
Du kan på en enkel nivå förstå innehållet i tydligt talad engelska
Du kan på en utvecklad nivå förstå innehållet i tydligt talad engelska
Du kan på en välutvecklad nivå förstå innehållet i tydligt talad engelska
Skriva
Du kan ännu inte formulera dig skriftligt med ord, fraser och meningar
Du kan på ett enkelt sätt formulera dig skriftligt med ord, fraser och meningar
Du kan på ett utvecklat sätt formulera dig skriftligt med ord, fraser och meningar
Du kan på ett välutvecklat sätt formulera dig skriftligt med ord, fraser och meningar
Grammatik
Du kan ännu inte använda dig av grammatiska regler
Du kan på ett enkelt sätt använda dig av grammatiska regler
Du kan på ett utvecklat sätt använda dig av grammatiska regler
Du kan på ett välutvecklat sätt använda dig av grammatiska regler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: