👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text - recept

Skapad 2020-11-10 08:39 i Östad skola Lerum
Grundskola 5 Svenska
Nu ska vi arbeta med instruerande texter. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

 • Hur ett recept är uppbyggt.
 • Sambandsord.
 • Verb i imperativ.
 • Vad kronologisk ordning innebär.
 • Hur man använder bilder för att förtydliga budskapet. 
 • Skriva ett recept tillsammans med din axelkompis samt ett på egen hand. 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå syftet med en instruerande text
 • kunna skriva en instruktion där innehållet är tydligt och anpassat till syftet
 • kunna använda strukturen för en instruerande text
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6