Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska HT år 4

Skapad 2020-11-10 08:48 i Brunnbyskolan Linköping
En beskrivning på hur och varför vi arbetar med ämnet engelska.
Grundskola 4 Engelska
Att kunna prata med andra kan vara både roligt och nödvändigt, på svenska eller engelska. Du spelar ett spel online med spelare över hela världen, tittar på ett nyhetsprogram eller vill fråga om vägen till Hamley´s när du och din familj är i London.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll:

Målet med arbetet är att du ska kunna  

 • Läsa, förstå och arbeta med olika typer av enkla texter på engelska.
 • Lyssna på och förstå tydlig talad engelska i olika övningar, instruktioner och läst text som ges i lugnt tempo.
 • Samtala på engelska i olika typer av övningar så som t.ex. dialoger, intervjuer och presentationer.
 • Skriva enkla texter på engelska som t.ex. om dig själv, presentationer av andra.
 • Förstå och använda enkla grammatiska strukturer som personliga pronomen (I, you, he, she, it, we, you, they), am/are/is, have/has, I play/he plays, prepositioner

 

Undervisning och arbetssätt:

För att du ska kunna nå de uppsatta målen behöver jag:

 • ha gemensamma genomgångar av texter och grammatiska strukturer
 • visa på uttal på engelska
 • förklara den engelska ordföljden
 • ge möjlighet till att träna läsförståelse

 

Du måste få möjlighet att:

 • läsa olika slags texter
 • prata tillsammans med dina kompisar i par eller grupp
 • träna på de aktuella grammatiska strukturerna
 • lyssna på talad engelska
 • arbeta i workbook med olika slags uppgifter

 

Jag kommer att bedöma:

 • Hur väl du förstår både talad och skriven engelska.
 • Hur säkert och varierat du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • Hur väl du, på egen hand och tillsammans med andra, kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Hur väl du kan använda de aktuella grammatiska strukturerna i ditt arbete.

Vad du kan visar du genom att delta aktivt under lektionerna och visa din kunskap på olika sätt både muntligt och skriftligt. Bland annat genom att prata om texter vi läser, skriva texter, samtala med andra på engelska och visa att du förstått muntliga instruktioner. Vi kommer att ha glosförhör, muntliga förhör och vid några tillfällen diagnoser.

 

Matriser

En
Matris i engelska för åk 4

Engelska

Förstå talad engelska
Du förstår oftast enkelt tal som ges i lugnt tempo.
Du förstår det mesta av innehållet i tydligt talad engelska som ges i lugnt tempo. Du kan följa enkla instruktioner vilket visar att du förstått.
Du visar stor förståelse för vad du hör. Du förstår helheten och detaljer i det du hör.
Läsa och förstå
Du kan på ett enkelt sätt läsa den aktuella texten. Du stakar dig ibland. Du förstår oftast enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan på ett säkert sätt läsa den aktuella texten. Du förstår det mesta av innehållet i enkla texter.
Du kan på ett säkert sätt och med intonation läsa den aktuella texten. Du visar stor förståelse för vad du läser på engelska. Du förstår helheten och detaljer i text.
Skriva
Du kan enkelt och begripligt skriva "texter" med ord, fraser och meningar. Du behöver en del hjälp.
Du kan enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande skriva "texter" med ord, fraser och meningar.
Du kan med säkerhet skriva "texter" där du uttrycker dig tydligt och sammanhängande. Du utvecklar gärna dina texter.
Tala
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig tydligt och sammanhängande. Du gör enklare förbättringar när du pratar.
Grammatiska strukturer
Du kan använda de aktuella grammatiska strukturerna i tal och skrift på ett enkelt sätt.
Du kan använda de aktuella grammatiska strukturerna i tal och skrift på ett säkert sätt.
Du kan använda de grammatiska strukturerna i tal och skrift med stor säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: