Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La escuela

Skapad 2020-11-10 09:36 i Sånnaskolan Kristianstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vårt nya arbetsområde handlar om skolan. Vi kommer att träna på skolrelaterade ord och fraser samt läsa och lyssna på enkla texter i ämnet. Vi kommer även att lära oss om skolan i spansktalande länder och träna på att kommunicera muntligt.

Innehåll

Vi arbetar till och med vecka 50 med kapitlet La escuela i läroboken Colores 7. Vi lär oss ord och fraser som man behöver i klassrummet och jobbar även med texter och hörövningar som handlar om skolan. Vi kommer också att titta på program om skolan i spansktalande länder och träna på att berätta om sin skoldag samt intervjua varandra. I arbetsområdet ingår även repetition av veckodagarna och klockan samt fler verb i presens. 

 

Mål

När vi har jobbat klart med arbetsområdet är målet att du ska kunna:

- Förstå enkelt talat språk och texter som handlar om skolan,

- Skolrelaterade ord och fraser,

- Veckodagarna och klockan,

- Fler verb i presens, t.ex. tener que och estar

- Berätta muntligt om din skoldag,

- Intervjua någon d.v.s. ställa frågor om t.ex. skolan och skoldagen,

- Känna till lite om skolan i spansktalande länder.

 

Bedömning

Bedömningen av den muntliga kommunikationen sker framför allt i tester på lektionstid under vecka 49. Läs- och hörförståelsen bedöms genom prov i reception under vecka 50. 

 

 

 

 

Matriser

M2
La escuela

F
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: