Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning- Sagoberättande

Skapad 2020-11-10 10:04 i 224591 Förskolan Spåret Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Sagoberättande med olika konkreta föremål samt digitala verktyg. Att arbeta med sagoberättande på olika sätt med olika verktyg kan skapa nyfikenhet kring språk och ordförståelse och att utveckla den egna berättandeförmågan. Att även använda sig av digitala verktyg som projektor och ljud skapar en helhet och ett lustfyllt lärande.

Innehåll

Vad – ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om?

 

Sagoberättande på olika vis- barnen får möta sagan med hjälp av olika föremål och digitala verktyg. Detta skapar en sinnlig upplevelse, genom att få befinna sig i sagoberättandet och med konkreta föremål får barnen möjlighet till inflytande och delaktighet genom att själva kunna interagera med föremålen och påverka sagans handling. Vilket kan utveckla berättandeförmågan samt ord och begreppsförståelse.

 

Varför – Vad är syftet? Vad säger läroplanen?

Konkreta upplevelser för språkutveckling- berättande, skapande- teknik och konstruktion, matematik- antal, färg, storlek, sortering och klassificering, digitala verktyg och vetskap om hur enkel teknik i vardagen fungerar.

Hur – Hur ska vi organisera för utmaningarna?

Vi delar barnen i mindre grupper för undervisning av sagoberättande.

 

Vem – Vilka är det som ska delta?

Alla barn och pedagoger men i mindre grupper. Alla barn ska få möjlighet att utforska sagans värld på olika sätt. För att få större möjlighet till inflytande och delaktighet.

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: