Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eine Reise durch Österreich - ht 2020

Skapad 2020-11-10 10:10 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet kommer du att få läsa och lära dig mera om några österrikiska städer. Du kommer också att få skriva en text om en stad. Arbetsområdet pågår v.45-47. Redovisning v. 48.

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområde kommer du att utveckla förmågan att:

  • Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
  • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
  • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Innehåll och arbetssätt

I arbetet med dessa förmågor kommer du att:

  • Lyssna på och läsa faktatexter i din lärobok och på nätet.
  • Arbeta med och lära dig nya ord i de texter vi arbetar med.
  • Prata om det du läst.
  • Skriva en egen enkel faktatext (Power Point) om en stad.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, enskilt arbete och/eller par-, grupparbete. Vi kommer också att titta på filmsekvenser från några städer.

Bedömning

I detta arbetsområde kommer jag att bedöma din förmåga att förstå och tolka innehållet i en text. Jag kommer också att bedöma din förmåga att formulera dig i skrift genom att du får skriva kortfattat och berätta om en stad utifrån givna förutsättningar. 

Uppgifter

  • Ene Reise nach/durch Österreich

Matriser

M2
Sprechen (indelad i nivåer)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Disposition
sammanhang
Genomför ännu inte korta muntliga uppgifter så att sammanhanget framgår.
Genomför korta muntliga uppgifter. En del brister i sammanhang.
Talar med visst sammanhang och röd tråd.
Talar relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.
Innehåll
budskapet går fram
Formulerar sig ännu inte om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet går att förstå.
Formulerar sig om bekant och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt.
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.
Formulerar sig med viss säkerhet så att budskapet tydligt framgår.
Kommunikation
uttal flyt språkliga strategier
Uttalet gör det svårt att förstå. Saknar strategier för att lösa språkliga problem.
Har ett begripligt uttal. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t.ex. bekräftande fraser och uttryck.
Har ett relativt tydligt uttal. Väljer och använder några olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. annat ordval.
Har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Väljer och använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. omformuleringar.
Språk
ordförråd idiomatiska uttryck grammatik
Uttrycker sig ännu inte med ett begripligt språk. Stora brister i ordförråd och grammatik. De formella fel som förekommer stör förståelsen.
Uttrycker sig med ett enkelt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer, men stör inte förståelsen.
Uttrycker sig med ett enkelt språk. Visar på en viss medvetenhet gällande fraser, ordval och grammatik. En del formella fel förekommer.
Uttrycker sig med ett enkelt och tydlig språk. Visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få formella fel.

M2
Schreiben (indelad i nivåer)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Disposition
sammanhang
Genomför ännu inte korta skriftliga uppgifter så att sammanhanget framgår.
Genomför korta skriftliga uppgifter. En del brister i sammanhang.
Skriver med visst sammanhang och röd tråd.
Skriver relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.
Innehåll
budskapet går fram tydligt
Formulerar sig ännu inte om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet går att förstå.
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt.
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.
Formulerar sig med viss säkerhet så att budskapet tydligt framgår.
Kommunikation
språkliga strategier, anpassning till mottagare, anpassning till sammanhang
Gör sig ännu inte förstådd i enkel skrift. Saknar strategier för att lösa språkliga problem.
Gör sig förstådd i enkel skrift. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t.ex. bekräftande fraser och uttryck.
Gör sig förstådd i enkel skrift. Väljer och använder några olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. bekräftande frågor och annat ordval.
Anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. omformuleringar.
Språk
ordförråd idiomatiska uttryck stavning grammatik flyt variation
Skriver ännu inte med ett begripligt språk. Stora brister i ordförråd och grammatik. De formella fel som förekommer stör förståelsen.
Skriver med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer, men stör inte förståelsen.
Skriver med ett enkelt språk. Visar på en viss medvetenhet gällande ordval och grammatik. Formella fel förekommer ibland.
Skriver med ett enkelt och tydligt språk. Visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få formella fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: