Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

On The Move

Skapad 2020-11-10 10:16 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Pedagogisk planering för ämnet engelska för årskurs 6. Baseras på Gleerups Engelska 6.

Innehåll

Förmågor i fokus:

 • Läsning av engelsk text.
 • Strategier för att förstå ord och fraser.

 

Mål:

 • Att lära sig mer om geparder och mambas genom att läsa engelsk text.
 • Att lära sig mer om reflexiva pronomen.
 • Att lära sig mer om vad en "padagium" är.
 • Att lära sig mer om Nordirland och Irland.

Innehåll: Gleerups Engelska 6 - Unit 2 (On The Move).

Tidsperiod: November, december 2020 samt januari 2021.

Arbetsmetod: Studier av relevanta texter på engelska, övningar, diskussioner och reflektioner samt tester i slutet av varje kapitel. Förberedelser genom hemarbeten samt Unit Exam när hela området är genomgånget.

Bedömning: Eleverna bedöms i de ovanstående förmågorna samt i de relevanta kunskapskraven (se nedan - listan redogör för de lägsta godtagbara resultat som kan leda till betyget E) genom det muntliga och skriftliga underlag de levererar under lektionerna och enligt matrisen nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6

Matriser

En
On The Move

Låg
Din prognos visar att du riskerar att inte uppnå ett godtagbart resultat.
Bra
Din prognos visar att du har goda chanser att uppnå ett godtagbart resultat.
Utmärkt
Din prognos visar att du har goda chanser att uppnå ett mer än godtagbart resultat.
Cheetahs and Mambas
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan med stöd läsa en engelsk text om geparder och mambas på engelska. Du fastnar ofta på svåra ord.
Du kan läsa en engelsk text om geparder och mambas med flyt, du behöver minimalt stöd. Du kan fastna på något svårt ord.
Du läser en engelsk text om geparder och mambas obehindrad och med mycket bra flyt.

Grammatik

Låg
Din prognos visar att du riskerar att inte uppnå ett godtagbart resultat.
Bra
Din prognos visar att du har goda chanser att uppnå ett godtagbart resultat.
Utmärkt
Din prognos visar att du har goda chanser att uppnå ett mer än godtagbart resultat.
Reflexiva pronomen
- Myself - Yourself - ...
Du har kännedom av och kan använda dig av något av de reflexiva pronomen i dina samtal och texter. Du behöver stöd för att förstå vilket.
Du har kännedom av och kan använda dig av en del av de reflexiva pronomen i dina samtal och texter. Du behöver minimalt stöd för att förstå vilket.
Du har kännedom av och kan använda dig av de flesta av de reflexiva pronomen i dina samtal och texter.

Trivia

Låg
Din prognos visar att du riskerar att inte uppnå ett godtagbart resultat.
Bra
Din prognos visar att du har goda chanser att uppnå ett godtagbart resultat.
Utmärkt
Din prognos visar att du har goda chanser att uppnå ett mer än godtagbart resultat.
Nordirland och Irand
Du känner till något om Nordirland och om Irland och du kan använda dig av det i din interaktion med andra.
Du känner till en del om Nordirland och om Irland och du kan använda dig av det i din interaktion med andra.
Du känner till mycket om Nordirland och om Irland och du kan använda dig av det i din interaktion med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: