Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Åk 3 HT-20 Nordisk och antik mytologi

Skapad 2020-11-10 10:17 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du ska få lära dig om nordisk och antik mytologi. Du kommer att få lära dig om olika gudar och hjältar samt om deras myter som man berättade om förr i tiden. Du kommer också få lära dig varför veckodagarna heter som de gör.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • Förklara hur vikingarna trodde att världen såg ut.
 • Namnge några gudar och hjältar och återberätta dess myter. 
 • Skriva egna faktatexter.

 

För att lära dig kommer du att:

 • Se pedagogiska avsnitt ur "Odens rike" och "Gudar och badkar" (urplay.se)
 • Läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt
 • Samtala och diskutera
 • Lyssna på genomgångar
 • Skriva egna faktatexter
 • Skapa egna alster
 • Individuellt söka efter fakta i olika källor 

 

Du visar att du kan när:

 • du skriftligt kan förklara hur vikingarna trodde att världen såg ut.
 • du muntligt kan förklara hur vikingarna trodde att världen såg ut.
 • du kan namnge några gudar och hjältar och återberätta dess myter. 
 • du har skrivit egna faktatexter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3

Matriser

SO
SO Åk 3 HT-20 Nordisk och antik mytologi

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriftligt förklara hur vikingarna trodde att världen såg ut.
Du kan inte förklara skriftligt hur vikingarna trodde att världen såg ut.
Du kan förklara skriftligt hur vikingarna trodde att världen såg ut.
Du kan på ett väl fungerande sätt förklara skriftligt hur vikingarna trodde att världen såg ut.
Ny aspekt
Muntligt förklara hur vikingarna trodde att världen såg ut.
Du kan inte muntligt förklara hur vikingarna trodde att världen såg ut.
Du kan muntligt förklara hur vikingarna trodde att världen såg ut.
Du kan på ett väl fungerande sätt förklara muntligt hur vikingarna trodde att världen såg ut.
Namnge några gudar och hjältar och återberätta dess myter.
Du kan inte namnge några gudar och hjältar och återberätta dess myter.
Du kan namnge några gudar och hjältar och återberätta dess myter.
Du kan namnge flera gudar och hjältar och återberätta dess myter på ett välfungerande sätt.
Ny aspekt
Skriva egna faktatexter.
Du kan ännu inte skriva faktatexter på ett korrekt sätt.
Du kan skriva egna faktatexter på ett korrekt sätt.
Du kan skriva faktatexter på ett väl fungerande sätt och dina texter är välarbetade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: