Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous 2 kap 1a+1b Länderna

Skapad 2020-11-10 10:21 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval

Innehåll

I det här arbetsområdet har du lärt dig att ställa frågor med rak ordföljd och med hjälp av est-ce que (est-ce qu').

Du har också lärt dig att fråga efter vägen och om olika transportmedel.

Du har även lärt dig om de olika negationerna ne...pas, ne...plus. ne...rien och ne...jamais. 

Du har lärt dig verben prendre och savoir i presens.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Chez Nous 2 kap 1a+1b Länderna

Rubrik 1

E
C
A
F
Aspekt 1
Du kan nästan ställa frågor med rak ordföljd och med hjälp av est-ce que (est-ce qu'). Du kan nästan fråga efter vägen och vet hur man säger olika transportmedel. Du kan verben prendre och savoir i presens.
Du kan i stort sett ställa frågor med rak ordföljd och med hjälp av est-ce que (est-ce qu'). Du kan fråga efter vägen och vet hur man säger olika transportmedel. Du kan verben prendre och savoir i presens.
Du kan ställa frågor med rak ordföljd och med hjälp av est-ce que (est-ce qu'). Du kan fråga efter vägen och vet hur man säger olika transportmedel. Du kan verben prendre och savoir i presens.
Ny aspekt
Du kan nästan länderna i Europa, nationaliteterna och adjektiven.
Du kan länderna i Europa, nationaliteterna och adjektiven.
Du kan länderna i Europa, nationaliteterna och adjektiven.
Ny aspekt
Du kan de olika negationerna ne...pas, ne...plus. ne...rien och ne...jamais.
Du behärskar relativt väl de olika negationerna ne...pas, ne...plus. ne...rien och ne...jamais.
Du behärskar väl de olika negationerna ne...pas, ne...plus. ne...rien och ne...jamais.
Du kan ännu inte de olika negationerna ne...pas, ne...plus. ne...rien och ne...jamais.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: