Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 8: Algebra

Skapad 2020-11-10 10:35 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 8 Matematik
Du kommer att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Hur ska du arbeta med ämnesområdet och Vad skall du kunna när arbetet är avslutat:

 

Du kommer att lära dig följande ord och begrepp:
algebra, mönster, aritmetisk talföljd, geometrisk talföljd, formel, numeriskt uttryck, algebraiskt uttryck, variabel, förenkla, likhet, ekvation, obekant, prövning

 

PROBLEMLÖSNING: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 

BEGREPP: använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

METODER: välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

RESONEMANG: föra och följa matematiska resonemang, och

 

KOMMUNIKATION: använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Uppgifter

  • Matematikprov kapitel 2: Algebra

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: