Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy en orm

Skapad 2020-11-10 10:31 i Drottningdals skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Slöjd
För att befästa kunskaperna med symaskinen så ska ni sy en orm.

Innehåll

Du ska sy en orm för att befästa de olika momenten från symaskinskörkortet.

Du kommer att träna på att:

 • nåla
 • klippa
 • trä symaskinen
 • välja sömmar
 • fästa tråden 
 • sicksacka
 • raksöm
 • sömsmån
 • sy för hand

 

 Du planerar din orm, hur lång din orm ska vara och hur den ska se ut. Under arbetes gång dokumenterar du arbetet i skrivboken.

När du är helt färdig med ormen utvärderar du i din skrivbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: