Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7

Skapad 2020-11-10 10:50 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 7 Matematik
Mål med detta kapitel · Använda prioriteringsregler · Tolka och skriva uttryck med variabler. · Förenkla uttryck, och beräkna och förenkla parentesuttryck · Lösa ekvationer med övertäckning och lösa problem med ekvationer · Tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

Innehåll

AP Algebra åk. 7

 

Syfte: Du ska i ämnet matematik utveckla din förmåga att;

·       Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

·       Använda och analysera matematiska begrepp.

·       Välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

·       Föra och följa matematiska uppgifter.

·       Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

·       Centralt innehåll:

·       Innebörden av variabelbegreppet, och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

·       Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

·       Metoder för ekvationslösning.

 

 

 Nya fakta och begrepp:

·       Prioriteringsregler och uttryck

·       Variabel

·       Distributiva lagen

 

 

Du kommer att utveckla dina kunskaper genom:

Fakta, räkneuppgifter, problemlösningar och grupparbeten. 

Detta ska bedömas: 

Fakta – dina faktakunskaper

Förståelse – hur väl du förstår sambandet mellan skolämnet och vardagen

Färdighet – hur du använder dina kunskaper i t.ex diskussioner

Förtrogenhet – hur väl du kan se samband och dra egna slutsatser

 

Du bedöms utefter: 

Delaktighet på lektioner, läxor, inlämningar och prov

                             Matteplanering v. 46-    
Vecka Grön Röd Blå Läxa
46 Tal 1-7 Tal 1-12 Tal 1-5  
47 Tal 8-31 Tal 13-56 6--17 s. 285
48 Tal 32-56 Tal 57- 76 18-35 s.286
49 Tal 57-76  Diagnos 3 36-57 s.287
50 Diagnos 3  Röd tal 1-36 Diagnos 3 s.288
51  Ma Prov 3      
         
         
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: