Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2020-11-10 11:19 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Hur påverkar historiska händelser oss än idag? Vilka avtryck har de tre revolutionerna, den amerikanska-, den franska- och den industriella revolutionen, givit oss?
Grundskola 8 Historia
Under 1700-talet skedde flertalet revolutioner som än idag påverkar vårt liv! Hur den amerikanska-, franska- och industriella revolutionen kom att påverka oss handlar detta arbetsområde om!

Innehåll

Under detta arbetsområde: Revolutionernas tid ges du som elev möjlighet att utveckla dina förmågor inom ämnet historia.

Hur har de olika revolutionerna (amerikanska, franska och den industriella) förändrat samhället och bidragit till att nya idéer fått fotfäste, att nya samhällsklasser växte fram och hur de politiska ideologierna förändrades?

Vilka är de centrala begreppen för ökad förståelse av arbetsområdet?

Vad säger de historiska källorna om människans strävan att förändra sin livssituation genom exempelvis nya uppfinningar, införandet av de mänskliga rättigheterna och brytandet av monarkiska envälden?

Vi arbetar med film, föreläsningar, läroböcker (UTKIK och SO-S), begrepp, instuderingsfrågor och diskussion för att skapa oss en bild av de olika revolutionerna, dess orsak och konsekvens och hur de fortfarande påverkar oss 2020.

 

Vecka 45

Intro - begreppet revolution, upplysningstidens påverkan av människans frihet.

Baskunskap - instuderingsfrågor

 

Vecka 46

Den amerikanska revolutionen/frihetskriget - film

Orsak och konsekvens - text + frågor

Centrala begrepp

 

Vecka 47

Den franska revolutionen - film

Orsak och konsekvens - hur påverkade den amerikanska revolutionen den franska revolutionen? Text + frågor

Centrala begrepp

 

Vecka 48

Den industriella revolutionen - orsak och konsekvens.

När kom den industriella revolutionen till Sverige? Max århundrade - film

Instuderingsfrågor

Centrala begrepp

 

Vecka 49

Bedömning arbetsområde

Liknelser och skillnad mellan de olika revolutionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: