Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder: Nr.1 linjer

Skapad 2020-11-10 11:25 i Rågsveds grundskola Stockholm Grundskolor
Konstens grunder nr.1 linjer
Grundskola 5 Bild
Under november kommer vi att arbeta med KONSTENS GRUNDER i ämnet bild. Genom detta bildstudieområde kommer du få kunskap om de byggstenar som används för att skapa olika slags bilder. När du lärt dig om konstens grunder genom olika tekniker ges du möjlighet att göra egna arbeten baserade på dina nyvunna kunskaper, för att på så sätt utveckla din egen förmåga till bildskapande. Det första elementet i konstens grunder som du kommer jobba med och utveckla kunskaper om är linjer.

Innehåll

"Element är alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara ytor, linjer, färger, tecken och former. Bildelement har stor betydelse för det man vill berätta och gestalta när man framställer en bild. I arbetet med att bygga upp en bild kan bildelement hanteras på flera olika sätt, samtidigt eller var för sig.”
(ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket 2011).

Vad?

Konstens grunder NR 1 handlar om Linjer: ”En linje har alltid en början och ett slut”, ”En linje är en prick som gav sig ut på promenad…”
Det mesta börjar med en linje av något slag, därför börjar vi med olika linjer. I åk 5 har jag en  genomgång om olika linjer, vi gör något eller några arbetsblad där vi lär oss grunderna om olika typer av linjer och sedan gör vi bilduppgifter där vi använder oss av de kunskaper som har vi fått om olika typer av linjer.

Hur?

Vi kommer samla och dokumentera det som vi skriver och ritar i vår "konstdagbok" för att få allt samlat på ett ställe. Varje genomgång följs av en bilduppgift. Alla bilduppgifter presenteras med stegvis beskrivningar från början till färdig bild.

Med linjer kommer du att få lära dig hur man komponerar och bygger upp en bild.

Teknikerna vi kommer använda oss av är bland annat att teckna och måla med blyerts och tusch. I slutproduktionen använder du dina nyvunna kunskaper om konstens grunder nr. 1 linjer och gör ett personligt verk. Du kommer få träna på att samtala kring dina egna och andras bilder samt analysera och bedöma dina egna bilder..

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom vilka sätt du kan:

 • använda tekniker
 • följa instruktioner
 • fullfölja bildarbetet 
 • presenterar dina bilder
 • ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Jag bedömer även:

 • progressionen i ditt bildskapande.
 • arbetsprocessen, hur du arbetar på lektionerna.
 • Metoder för bedömning;
 • Genom observationer, hur du samspelar i klassrummet och hur du använder förebilder.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgift 3 3D-landskap färglägg med linjer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: