Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom åk 5

Skapad 2020-11-10 11:38 i Hammars skola Kristianstad
Ett arbetsområde om religion, i detta fall förutom Kristendom även fornskandinavisk och samisk religion. Arbetsområdet påbörjas med ett "Bibeläventyr".
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi ska arbeta med religion och kristendom, den religion som är störst i världen till antalet utövare. Med hjälp av skapelseberättelserna i Gamla Testamentet och Nya Testamentets fyra evangelier lär vi oss mer om kristendomens historia och budskap, men även dess religiösa platser, symboler, högtider och ceremonier.

Innehåll

Efter avslutat område ska du kunna
- redogöra för kristna ceremonier, bl a dop, konfirmation, bröllop och begravning
- redogöra för kristna högtider och varför de firas, t ex jul och påsk
- återge någon berättelse ur såväl Gamla som Nya testamentet
- några symboler inom kristendomen och vad de betyder
- göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för människor förr och nu
- hur de tre kristna grenarna - protestantiska kyrkan, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan skiljer sig åt

Vi kommer att utgå från läroboken Puls Religion där vi läser och diskuterar innehållet. Vi kommer att få se på film, lyssna och lära oss av gemensamma genomgångar och ta del av andra människors tankar och åsikter.  

BEDÖMNING

Din förmåga att:

 • återge någon eller några berättelser ur Bibeln
 • muntligt och /eller skriftligt berätta om kristendomens heliga platser och rum
 • beskriva ritualer och levnadsregler inom kristendomen
 • beskriva samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendom
 • jämföra kristendomens betydelse för människor förr och nu och berätta om några högtider inom Kristendomen, t ex jul och påsk.
 • resonera om vad religion eller andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Religion åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Redogöra för kristna cermonier
Kan ge exempel på kristna cermonier.
Kan ge exempel på kristna cermonier och berätta hur de går till.
Kan ge exempel på kristna cermonier och berätta hur de går till samt vad de innebär.
Redogöra för kristna högtider
Kan ge exempel på kristna högtider.
Kan ge exempel på kristna högtider och berätta hur de går till.
Kan ge exempel på kristna högtider och berätta varför de firas. Kan även ge exempel på hur kyrkan uppmarksammar högtiderna.
Jämföra kristendomens betydelse förr och nu
Gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu utan att motivera
Gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu samt motiverar
Gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu samt motiverar utifrån fakta
Diskutera livsfrågor
Du svarar på livsfrågor och förklarar till viss del varför du tror och tänker som du gör, vilket till viss del för resonemanget framåt
Du svarar på livsfrågor och förklarar tydligt varför du tror och tänker som du gör, vilket för resonemanget framåt
Du svarar på livsfrågor och förklarar tydligt varför du tror och tänker som du gör, vilket för resonemanget framåt och fördjupar/breddar det
Delge andra dina åsikter
Du delger tankar och för resonemanget delvis framåt
Du delger tankar och för resonemanget framåt
Du delger tankar och för resonemanget framåt och fördjupar/breddar det
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: