Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik och tekniskt arbetssätt

Skapad 2020-11-10 11:37 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
Hur kan en cykel röra sig framåt? Och hur kan vi utveckla saker för att bli bättre och bättre? I det här området får du arbeta praktiskt med teknik.

Innehåll

Genomförande

Vi kommer att arbeta med olika material som papper, lego mm. Du kommer att få göra olika konstruktioner med rörliga delar, som rör sig av yttre krafter eller som ger möjlighet att studera vissa mekanismer. Du kommer också få titta närmare på konstruktioner som redan finns, tex hur en cykel fungerar.

Elevinflytande och delaktighet

Du kommer få prova dina egna tankar och utveckla de ritningar vi använder.

Bedömning

I arbetet bedöms hur du kan föra arbetet framåt, hur du använder dig av ritningar och hur du dokumenterar ditt arbete.

Dokumentation/Utvärdering

Dokumentationen kommer bestå av skisser, ritningar och text. Du kommer få utvärdera ditt eget arbete i efterhand och också utvärdera arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: