Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2020-11-10 13:04 i Regnbågsskolan Gullspång
LPP för matematik åk 3 för elever som arbetar med Favorit Matematik
Grundskola 3 Matematik
Favorit matematik 3

Innehåll

Innehåll

Undervisningen i matematik utgår från läromedlet "Favorit Matematik 3". Böckerna finns i två olika versioner och anpassas efter elevens behov.

Undervisningen sker bland annat genom lärarledda pass med diskussioner, digitala genomgångar, enskilt arbete eller uppgifter i  lärgrupper. Utöver arbetsboken har vi tillgång till I-pad och då olika digitala lärplattformar för matematik. 

Under höstterminen arbetar vi exempelvis med multiplikationstabellen, multiplikation-uppställning med minnessiffror, prioriteringsregler, division och samband mellan multiplikation och division.

Målen enligt Lgr11

Enligt läroplanen ska du t.ex. kunna följande:

 

 • Problemlösning och räknehändelser. Skriftlig och muntlig redovisning av olika strategier.
 • Talområdet 0-1000, ental, tiotal och hundratal, <, >, =
 • Addition och subtraktion 0-1000 med uppställning och växling. 
 • Multiplikation upp till 10 ∙ 10
 • Division: dela lika, dela med 3, 4, 5 och 10
 • Kommutativa lagen t.ex. 3 ∙ 6 = 6 ∙ 3
 • Prioriteringsregeln t.ex. 5 + 4 ∙ 2 = 13
 • Klockan, både analog och digital

Bedömning

Vi kommer att bedöma dig i ditt praktiska arbete, genom dina resultat på olika diagnoser samt din förmåga att resonera och förklara hur du tänker. Vi använder läromedlets tillhörande diagnoshäfte. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: