Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och samband - Vektor åk 8 - Prio

Skapad 2020-11-10 13:03 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 8 Matematik
Skulle du hitta en ny adress utan koordinater? Utan koordinater på kartor och Gps skulle det vara mycket svårare att hitta nya adresser.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Kopplingar till läroplanen

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

Så här kommer vi att arbeta

begreppsfilmer Gleerups 

https://gleerupsportal.se/laromedel/0-matematik-8/article/88c6233b-1205-4b1c-b6d7-7a2d13972503

Gleerups planering

 • För att öva inför matteprovet (kap. 2:1-2:4) är det bra att jobba med följande:

  • Repetitionsuppgifter i boken s. 85-88
  •  
  • Ni ska kunna sammanfattningen och begreppen på s. 38 - 39.
  • Läs "lässidorna" inför varje delkapitel och gör några uppgifter på delkapitlet för att kolla att ni kan det.
  • Se mattefilmerna på NOK vektor och/eller Gleerups
  • öva i boken
  • på Gleerups enligt planeringen
  • eller intermatte

I det här kapitlet, " Mönster o samband", jobbar vi med följande delkapitel:

Vektor

 • 2.1 - Mönster Vektor sid 42-54; 
 • 2.2 - Koordinatsystem vektor sid 55 - 63; 
 • 2.3 - Funktioner 64 - 78
 • 2.4 - Formler sid 79 - 84

 

Prio  

 • 2.1 - 2.2 Mönster  Prio sid 26 - 29 + Vektor grön spår sid 49-50
 • 4.5 - 4.6 - Koordinatsystem Prio sid 79 - 82 
 • 4.7 - 4.8 - Funktioner Proportionalitet Prio sid 83 - 88
 • 2.4 - Formler i Vektor sid 79 - 81

 

Exempel på begrepp som du behöver lära dig:

Aritmetisk talföljd               Geometrisk talföljd    

Formel                                Mönster 

Tallinje    

x-koordinat                        y-koordinat   

X-axel                                Y-axel 

Origo                                  Kvadrant       

Funktion                            Värdetabell          

Graf                                   Proportionalitet                     

Proportionalitetskonstant              

Samband

Summa     Kvot       Differens         Produkt   

 

Så här jobbar vi på lektionerna:

 • Genomgångar och diskussioner
 • Alla gör delkapitlet "starta"
 • Beroende på hur det gått arbetar man vidare med "ett varv till" eller "kör vidare"
 • Filmer
 • Andra extra uppgifter
 • Egen räkning (kan ske i par)

 

Så här kan du visa dina kunskaper

  • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
  • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
  • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
  • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
  • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
  • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
  • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.
  • Övningar på InterMatte och Gleerups
  • Skriftligt prov på tisdag 

Filmer som kan hjälpa dig:

https://www.youtube.com/watch?v=MeXOsCEZ2H8

https://www.youtube.com/watch?v=JXcK56U2D3g

https://www.youtube.com/watch?v=FMOC3NtRsIw

Koordinatsystem

Hitta lutningen för en funktion

 

Elevdel

v. 42 

2.1 - Mönster sid 42 - 49 / 2.1 - 2.2 Mönster  Prio sid 26 - 29

läs genom och förstå sid 42-49
träna på uppgifter grönt spår sid 49 - 51
rätta och lös igen de uppgifter som du har gjort fel.

 

v. 43

Mönster sid 42 - 49 / Prio sid 26 - 29 + Vektor grön spår sid 49-50

 • 2.2 - Koordinatsystem vektor sid 55 - 63; 
 • 4.5 - 4.6 - Koordinatsystem Prio sid 79 - 82 

stenciler med speglingar

Uppgifter

 • Matteprov Vektor kap.2

 • Mattebegreppsförhör år 8 kap.2

 • Prov i matematik kap2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Vektor åk 8 Kapitel 2

E
C
A
Problemlösning
Du väljer och använder metoder och strategier och kommer fram till förslag på möjlig lösning. (Du kan utifrån givna frågor kortfatta beskriva hur du löst problemet och svara på varför du valt det tillvägagångssättet. Du har en idé, eller kan hjälpa till att utveckla en idé, om ett annat sätt att lösa problemet).
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problemet och kommer fram till en möjlig lösning. (Du kan förklara hur du löst problemet och du kan motivera varför du valt det tillvägagångssättet. Du kan ge ett förslag på ett annat sätt att lösa problemet).
Du väljer och använder de metoder och strategier som passar bäst för problemet och kommer fram till en korrekt lösning. (Du förklarar hur du löst problemet och motiverar din lösning genom att jämföra den med andra möjliga lösningar på problemet).
begrepp
Du kan använda matematiska begrepp när du löser uppgifter i välkända situationer. (Du kan utifrån givna frågor kortfattat beskriva vilka begrepp du använder och något om hur de hör ihop med varandra).
Du använder matematiska begrepp när du löser problem i delvis nya situationer. (Du kan förklara begreppen du använder och hur de hör ihop).
Du använder matematiska begrepp från flera matematiska områden på ett korrekt sätt när du löser problem i nya situationer. (Du förklarar de begreppen du använder och hur de hör ihop, även om de kommer från olika matematiska områden).
metod
Du använder någon metod för att lösa enklare beräkningar med ett godtagbart resultat.
Du använder metoder som fungerar för uppgiften med ett gott resultat
Du använder de metoder som passar bäst för uppgiften med ett mycket gott resultat.
kommunikation
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgiften och använder delvis ett matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett godtagbart matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett matematiskt språk som passar i sammanhanget.
resonemang
Du ställer någon fråga eller säger något som bidrar till diskussionen. Du kan lösa olika problem i bekanta situationer genom att använda metoder med en viss anpassning till typen av problem
Du kommer med idéer och förklaringar som bidrar till att leda diskussionen framåt. Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda metoder med förhållandevis god anpassning till typen av problem.
Du använder och utvecklar det andra säger, vilket leder till djupare diskussioner. Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda metoder med god anpassning till typen av problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: