Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk7, Attefallshus, v46-v50, Sofia skola

Skapad 2020-11-10 13:06 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Teknik
Ni kommer i detta arbetsområde bli era egna arkitekter och rita och konstruera ett attefallshus.

Innehåll

 

Bygg ett attefallshus!

 


Planering i Teknik åk 7

 

Tekniska lösningar och energiförsörjning

 


Ni kommer i detta arbetsområde bli era egna arkitekter och rita och konstruera ett attefallshus.

 

Steg 1 enskilt arbete: (hösttermin)

 

 

 

1.     Samla information om vad ett attefallshus är och reglerna för hur ett sådant hus får byggas. (Uppgift i Teams)

 

2.     Läs i teknikboken om hur man gör en fasad och planritning sidan 36-37.

 

 

 

3.     Konstruera en fasadritning av ditt attefallshus i 4 olika vyer.
(Reglerna för attefallshus måste följas.)

 

 

 

4.     Konstruera en planritning över ditt attefallshus

 

 

 

5.     Använd ett digitalt verktyg för att göra en fasadritning eller planritning.

  

Steg 2 grupparbete: (vårtermin)

1. Gå igenom gruppmedlemmarnas ritningar och bestäm vilket hus ni ska bygga.

2. Bygg en modell av ert attefallshus i skala 1:20 i kartong, papp och plast.
    Taket ska gå att ta av så att man kan titta in i huset.

3. Bygg modeller av möbler och möblera huset.

4. Ni kommer också skriva en text om hur man förser ert hus med elektricitet eller vatten
    och avlopp eller värme och ventilation.

 

Veckoplanering steg 1

 

Vecka

Arbetsområde

Centralt innehåll

45-46

Undersök vad ett attefallshus är? Vilken regler gäller när man ska bygga ett attefallshus?

     Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

 

47-48

Hur gör man en fasadritning och planritning?
Börja göra skisser och en ritning av ditt attefallshus

·     Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

49-50

Färdigställ din fasadritning och planritning för inlämning.

·     Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.

 

Kunskapskrav teknik för steg 1

 

                E                                    C                                               A

 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: