Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattekarusellen

Skapad 2020-11-10 13:10 i Brunnsnäs förskola Hudiksvall
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Barnen ska erbjudas ett roligt lustfyllt lärande inom matematik på ett meningsfullt sätt.

Innehåll

 

 

Mål

Vi vill stödja barnen i deras matematiska förmågor och utveckla och utmana deras förståelse för matematik. Antal, likheter och olikheter, sortera, mättning, problemlösning, mönster, parbildningen, språket, rumsuppfattning, diagram och former. 

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner. Barnen ska få lära utav varandra och genom upplevelsens pedagogik lär sig barnen att ta in matematiken utifrån sina upplevelser. 

 

Genomförande 

Varje dag uppstår situationer i lek och i planerade aktiviteter sker tillfällen där barnen utvecklar sin förståelse i de olika delarna i mattekarusellen:

Antal- Barnen erbjuds 5-talet i olika meningsfulla sammanhang. räkna, spela spel, dukning, programmering

Likheter och olikheter- Barnen ges möjligheter att nya urskilja likheter och olikheter hos olika föremål. spela spel som t ex memory, leta par t ex vid påklädning (strumpor, vantar), beskriva sina saker på visningsdagen.

Sortera-  Barnen erbjuds möjligheter att urskilja föremål på olika sätt, beroende på föremålets olika egenskaper. Städning, miljöarbete

Mätning- Barnen ges möjlighet att få mäta tid, bekanta sig med längd, jämföra olika föremåls vikt samt lära viktskillnader, och får möjlighet att se och prova olika volymer. matsituationer, vattenlek, bakning

Problemlösning-  Barnen ska känna tilltro till sitt eget tänkande och därmed ges möjlighet till att föra och följa resonemang. pussel, spel, bygg, lego, programmering

Mönster- Barnen ges möjlighet att uppfatta mönster och symmetri, upprepa det samt skapa ett eget mönster. pärlplattor, plusplus, kläder

Parbildning-  Barnen ges möjligheter att bilda par utefter både likheter och olikheter. påklädning, spel, 

Språket- matematiska termer i form av antal, mängd, form och riktning, programmering

Rumsuppfattning-  Barnen får möjlighet att kunna beskriva och uppfatta var föremål och personer befinner sig i rummet. Pyssel, bygg, lek, samling. Att få plats och ge plats, programmering

Diagram- fruktstund, samlingsdiagram som visar vem och hur många gånger barnen har flyttat dagens pärla

Former-  Barnen erbjuds möjligheter att möta former ur olika perspektiv. former finns i allt, maten, leken, ute, 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: