Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK: Taluppfattning (tallinjen, stora tal, negativa tal och tiondelar)

Skapad 2020-11-10 13:20 i Raus Planterings skola Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Att räkna med stora tal är spännande! För att göra det måste du känna till talens egenskaper och förhållande till varandra. Vet du hur det är att räkna med tal som är mindre än ett? Det ska vi lära oss men först måste vi känna till deras egenskaper.

Innehåll

Mål ur kursplanen

Konkretiserade mål

Du ska kunna förstå och hantera stora tal (0-1 000 000). 

Du ska kunna konstruera och förstå hur stora tal och tal med tiondelar är uppbyggda med hjälp av vårt talsystems tio siffror. Du ska kunna storleksordna och placera talen i förhållande till varandra på tallinjen.

Du ska förstå och kunna avläsa heltal på tallinjen även negativa tal, dvs tal under 0.

Du ska använda matematiska räknemetoder (uppställning) för att göra beräkningar av stora tal inom addition och subtraktion.

Du kommer också att träna dig i att redogöra för beräkningar muntligt och skriftligt samt att bedöma svarets rimlighet.

 

Undervisningen

I undervisningen kommer vi att..

..tolka och förstå tal inom talområdet 0-1 000 000 även decimaltal genom att avläsa, uppfatta och storleksordna talen.

..lära oss göra beräkningar av stora tal inom addition och subtraktion med främst uppställning, talsorter och miniräknare.

..samtala om strategier för hur vi löser matematiska problem, t ex hur vi listar ut talföljder och tolkar tallinjer.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att hantera och använda dig av stora tal och decimaltal då du med kunskap om deras egenskaper kan relatera dem till varandra samt använda dem i beräkningar i addition och subtraktion

Jag kommer att bedöma din förmåga att hantera och använda dig av negativa tal i olika sammanhang t ex vid avläsning av temperatur.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
MATEMATIK: Taluppfattning (tallinjen, stora tal, negativa tal och tiondelar)

Rubrik 1

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uppställning addition
ställer upp men tar inte hänsyn till talsorterna svaret blir fel
ställer upp korrekt gör avskrivnings eller beräkningsfel svaret blir fel
ställer upp och räknar ut korrekt 2 536 + 247
ställer upp och räknar ut korrekt 45 219 - 823
Uppställning subtraktion
ställer upp men tar inte hänsyn till talsorterna eller talens egenskaper svaret blir fel
ställer upp korrekt gör avskrivnings eller beräkningsfel svaret blir fel
ställer upp och räknar ut korrekt med växling 3 274 - 746
ställer upp och räknar ut korrekt med växling över 0 65 058 - 2 563
skapa tal efter muntlig instruktion
skriver talet utan tanke på talens position
behöver stöd av läraren för att skapa stödlinjer
använder sig av stödlinjer och skriver talet korrekt
skriver talet korrekt
läsa stora tal och decimaltal
läser inga tal korrekt
läser några tal korrekt
läser flera tal korrekt
läser alla tal korrekt
storleksordna tal
stora tal
decimaltal
negativa tal
förstå värdet av siffrans plats i ett tal
kan tala om positionens namn tiotal, hundratal, tiotusental
kan tala om värdet för tal upp till tusental 5, 50, 500, 5000
kan tala om värdet på ta över tusental 50 000, 500 000, 5 000 000
förstå och kunna fortsätta talföljder
förstår inte talföljder
kan fortsätta enkla talföljder
kan hitta mönster och fortsätta olika talföljder, inte alltid helt korrekt
kan hitta mönster och fortsätta talföljder helt korrekt, även med negativa tal
tolka och placera tal på tallinjen
några enstaka tal placeras rätt
heltal placeras korrekt
tiondelar placeras korrekt
punkter kan uppskattas korrekt
avläsa temperatur
förstår inte termometern
avläser temperaturer över 0 grader
avläser temperaturer under 0 grader
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: