Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering v. 46-47

Skapad 2020-11-10 13:23 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Veckoplaneringen för koltrasten v. 46-47

Innehåll

Vecka; 46

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

Lektion 1; Sångstund med Pilfinken, lära oss en ny sång av dom. 

Lektion 2: Digitala verktyg, utforska appen GarageBand på ipadentillsammans.

Lektion 3; Samling med reflektion över förmiddagen. 

Lektion 4; utforska teknik i byggrummet. 

Utedag på gården / Planering för trastarna

Utedag

Lektion 1; Påklädning 

Lektion 2: Vi ska tillsammans promenera bort till gröningen utanför förskolan där tankarna är att introducera en enkel lek som vi tillsammans leker. Lektion 3; Samling med bok på svenska innan lunch. (Bygger vidare på samma bok med att läsa och lyssna på boken på barnens andra språk de kommande veckorna). 

Lektion 1; Matematik, vi mäter varandra och pratar kring mätenheter och att mäta (planerat i samplanering)

Lektion 2: Teknik, ibyggrummet testar vi hur vi kan bygga ett högt torn tillsammans.

Lektion 3; Samling med boken på svenska innan lunch.

Utedag på gården tillsammans med hela förskolan. 

 

Erbjuda lekar ute på gården tillsammans. Vi är närvarande vuxna som leder barnen i lekar på gården och hur vi kan leka och utforska tillsammans. 

 

Vecka; 47

Lektion 1; Digitala verktyg, Barnen som var med förra veckan (om de vill) ska få leda de barnen som inte var med hur vi gör musik på ipaden. Efteråt tar vi fram de instrument vi har på avdelningen och ser om barnen reflekterar över att de gör musik då med. 

Lektion 2: Att utforska instrumenten på avdelningen. 

Lektion 3; Samling med reflektion.

Utedag på gården / Planering för finkarna

 

Erbjuda lekar ute på gården tillsammans. Vi är närvarande vuxna som leder barnen i lekar på gården och hur vi kan leka och utforska tillsammans. 

Utedag

Lektion 1; Påklädning

Lektion 2: Promenad och lek på gröningen med barnen. Vi fortsätter med den lättare leken vi introducerade förra veckan för att fortsätta lekarbetet i helgrupp.

Lektion 3; Samling innan lunch med boken på engelska samt hur man säger hej på engelska. 

Lektion 1; Matematik, vi mäter varandra och pratar kring mätenheter och att mäta (planerat i samplanering)

Lektion 2: Teknik, ibyggrummet testar vi hur vi kan bygga ett högt torn tillsammans.

Lektion 3; Samling med boken på engelska innan lunch.

Utedag på gården med hela förskolan. 

 

Erbjuda lekar ute på gården tillsammans. Vi är närvarande vuxna som leder barnen i lekar på gården och hur vi kan leka och utforska tillsammans. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: