Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden/teknik

Skapad 2020-11-10 13:51 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Teknik/hjulet uppdrag med "lärkompis"

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Sara och Yvonne   

Vecka: 46    

Mål- och kunskapsområde: Normer och värden/teknik   

Nyfikenhetsfråga: Hur skapar vi förutsättningar för samspel.   

 

Barnets gör: Vi tittar på UR om hjulet (en av världens viktigaste uppfinning). Efteråt fick de barn som deltog tillsammans med en lärkompis göra två lika armband utifrån ett givet mönster (analog programmering). Nästa uppdrag med sin lärkompis var att de tillsammans skulle hitta hjul ute gården som de även fick knäppa kort på med digitalkameran.

     

Pedagogerna tänker: Vi uppmärksammar att barnen har tidigare erfarenheter av hjulet, de benämner att de har cyklar, skateboard, diablon, bilar, även att det var nya ord och begrepp som de ej hört tidigare.( gyroeffekt, drivhjul, axel, drejskivan) Barnen var intresserade och tog till sig av vissa delar av innehållet av filmen. Vi uppmärksammar även att några av barnen har svårt att följa programmeringen av pärlorna till armbanden. Barnen håller fokus på de uppdrag de har, de samarbetar två och när de letar efter hjul ute på gården. Alla hittar något de anser vara ett hjul. Två av barnen hittar ett rör som de först är nöjda med, vuxen utmanar dem vidare och ställer frågan hur kan det bli ett hjul? Var av att de löser det genom att hämta ytterligare ett rör.

     

Analys/sammanställning lärande: Vi behöver jobba vidare med nya begrepp och svåra ord, även såg i att fler hade svårt att fljä den analoga programmeringen med pärlor. Vi tänker att de erfarenheter de har av hjul även blir något att lyfta och jobba vidare med så att den kunskapen befäst och stärks ytterligare. Barnen lärde av varandra och samarbetade för att klara uppgiften tillsammans.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi fortsätter att erbjuda barnen kunskaper kring hjulet. Vi kommer att erbjuda återvinningsmaterial till att skapa olika transportmedel av. Vi tänker att barnen kommer att samarbete med lärkompisar och även i grupper om fler, samt enskilt.

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: