Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt

Skapad 2020-11-10 13:58 i Hannaskolan Grundskolor
I "Året runt" får du lära dig vilka de fyra årstiderna är, vad de heter, i vilken ordning de kommer under året och vad som sker i naturen i de olika årstiderna. Vad händer med växter och djur när årstider växlar? Hur känns det i luften och hur ser naturen ut i olika årstider? Vad sker på bondgården i de olika årstiderna? Detta jobbar vi med på No-lektionerna och under bildlektionerna skapar vi under samma tema. Detta jobbar vi med under hela år 1.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss om våra årstider, vad som händer i naturen och hur djuren har det.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Konkretiserade mål:

 • Kunna årets fyra årstider vid namn och i vilken ordning de kommer.
 • Kunna årets tolv månader vid namn.
 • Kunna berätta om årstiders växlingar i naturen.
 • Veta vilka månader som hör till vilken årstid.
 • Kunna något om hur djur och växter anpassar sig till rådande årstid.Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med området genom att:

 • Undersöka naturen genom observationer i olika utemiljöer
 • Titta på bilder och se på film.
 • Samtala och diskutera våra erfarenheter med varandra. 
 • Dokumentera med skrift och bild.
 • Göra skapande uppgifter.

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper genom att:

 • Delta aktivt i samtal och diskussioner.
 • Genomföra gemensamma uppgifter.
 • Återberätta dina kunskaper i liten grupp.  

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: