Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2020-11-10 13:58 i Kattarps skola Helsingborg
LPP för ämnesområdet Norden
Grundskola 5 Geografi Svenska
Hur är det att bo och leva i de olika länderna i Norden? Vilka likheter och skillnader hittar vi mellan de nordiska länderna? Vad kan vi använda kartor till? Hur påverkas miljön av hur människorna väljer att leva?

Innehåll

Syfte- Mål

Du ska:

 • kunna göra enkla jämförelser mellan de nordiska länderna
 • använda viktiga geografiska begrepp som t.ex fjord, skärgård, klimat, naturtillgång m.fl.
 • reflektera kring var i Norden människorna lever och varför de bor där de bor
 • förstå och resonera kring natur- och kulturlandskap och hur de formas,
 • känna till vilka naturresurser som finns i Norden och hur de påverkar samhället,
 • känna till Nordens geografi - ländernas läge, storlek, huvudstäder, viktiga geografiska platser
 • förstå hur en karta är uppbyggd och kunna använda den för att söka kunskap.
 • kunna göra jämförelser mellan de nordiska språken

Arbetssätt - det här ska vi göra:

 • Arbeta med kartor – färg, symboler, olika slags kartor
 • Läsa texter om de nordiska länderna
 • Se på film om de nordiska länderna
 • Skriva texter om de nordiska länderna där vi använder geografiska begrepp
 • Samtala om likheter, skillnader och orsaker
 • Lyssna på/ läsa texter på de nordiska språken

 

Vi arbetar enskilt – två och två – i grupp

Bedömning:

 Det är framförallt dessa tre förmågor jag kommer att bedöma:

Din:

 • Analysförmåga  Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar
 • Kommunikativ förmåga  Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa
 • Begreppslig förmåga Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Matriser

Sv Ge
Matris för Norden

 • Ge  E 6   Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nordens länder
Du ska veta vilka de nordiska länderna är, deras huvudstäder samt kunna placera ut dem på en karta över Norden. Dessutom andra viktiga geografiska platser i Norden
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska ländernas namngeografi och kan med viss säkerhet beskriva var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om de nordiska ländernas namngeografi och kan med relativt god säkerhet beskriva var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om de nordiska ländernas namngeografi och kan med god säkerhet beskriva var saker ligger och hur stora de är.
Natur- och kulturlandskap
Hur ser natur- och kulturlandskapet ut i Norden? Varför ser det ut på ett visst sätt? Vilka likheter/skillnader finns det mellan de olika länderna?
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskapet i de nordiska länderna och kan på ett grundläggande sätt förklara varför det ser ut på det sättet.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskapet i de nordiska länderna och kan på ett utvecklat sätt förklara varför det ser ut på det sättet.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskapet i de nordiska länderna och kan på ett välutvecklat sätt förklara varför det ser ut på det sättet.
Naturresurser
Du ska känna till olika naturresurser i Norden och vilken betydelse detta får för samhället.
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du känner till några av Nordens olika naturresurser. Du kan berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens olika naturresurser. Du kan berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Du känner till Nordens olika naturresurser. Du kan berätta om betydelsen av dessa för samhället.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss säkerhet ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi t ex klimat, fjord, naturresurs.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Karta
Du kan använda en karta för att söka kunskap på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda en karta för att söka kunskap på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda en karta för att söka kunskap på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: