Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 6, läsåret 20/21, Ljungskileskolan.

Skapad 2020-11-10 13:59 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 6 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om musik ökar möjligheten att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Förmågor

Kommunikation

 • Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. 

Reflektion

 • Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. 

Kreativitet

 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Inledning

Genom undervisningen i ämnet musik skall eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • sjunga ihop med andra.
 • samtala om och analysera musikupplevelser.
 • musicera ihop med andra.
 • lära sig 2-4 enklare ackord på gitarr, ukulele eller keyboard.
 • lära sig enklare trumkomp på trumsetet.
 • lära sig enklare spel på bas.
 • analysera musikstycken.
 • uttrycka sina tankar och idéer i ett musikaliskt sammanhang.
 • lära sig digitala hjälpmedel för komponering.

Kopplingar till läroplanen

Detta kommer vi arbeta med

 • Sjunga i grupp vid olika tillfällen.
 • Samtal och analys av musik.
 • Musicera ihop.
 • Musikframföranden.
 • Ackordspel på gitarr, ukulele eller keyboard.
 • Trumkomp
 • Spela en enklare basgång.
 • Prova att bygga upp en låt i programmet Paint Music. 
 • Lära sig om hur du spelar in en egen låt på Garageband.
 • Musikinstrument och hur de delas in.
 • Genrekunskap

 

 

Detta kommer att bedömas

 • Din förmåga att använda rösten i grupp.
 • Din förmåga att samtala om intryck och upplevelser av musik.
 • Din förmåga att beskriva hur du blir påverkad av musik eller hur musiken påverkar oss människor.
 • Dina kunskaper om olika musikgenrers.
 • Dina kunskaper om musikinstrument och hur dessa låter.
 • Din förmåga att kompa på gitarr, ukulele eller keyboard.
 • Din förmåga att spela en enklare basgång.
 • Din förmåga att spela ett trumkomp.
 • Din förmåga att sjunga eller spela med timing och flyt.
 • Din förmåga att skapa en fungerande låt i Garageband.

 

Matriser

Mu
Bedömning År 6

E
C
A
Delta i gemensam sång
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela & ackompanjera
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
 • Mu  4-6
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Skapa musik
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonera om musicerande
 • Mu  4-6
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
 • Mu  4-6
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrumenkännedom
 • Mu  4-6
Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: