Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder

Skapad 2020-11-10 14:48 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Vi ska jobba med väder och vind

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9

Matriser

Sh Ge
Klimat väder

Rubrik 1

Har ej ingått i arbetsområdet
F
E
C
A
Orsak och konsekvens
Eleven för inte tillräckligt underbyggda resonemang om klimat, vegetation och klimatförändring
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsför- delning, migration, klimat, vege- tation och klimatförändringar i olika delar av världen.
föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsför- delning, migration, klimat, vege- tation och klimatförändringar i olika delar av världen
föra väl- utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsför- delning, migration, klimat, vege- tation och klimatförändringar i olika delar av världen
geografiska begrepp
Eleven använder inte geografiska begrepp på ett fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska be- grepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar
Eleven måste träna på att förklara klimatförändringar
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatföränd- ringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resone- mang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen
Källor
Eleven använder inte geografiska källor på ett tillfredsställande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del under- byggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärl- den och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: