Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 5 och 6 Matematikboken Beta

Skapad 2020-11-10 15:37 i Brunnbyskolan Linköping
Kapitel 2 i matematikboken Beta. Arbetsområde tal i decimalform.
Grundskola 5 Matematik
Matematikboken Beta - kapitel 5 Geometri Kapitel 6 -Volym och vikt

Innehåll

Matematikboken Beta - kapitel 5 och 6

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • Längdenheter
 • meter, kilometer och mil
 • skala
 • vinklar
 • omkrets
 • area
 • räkna med miniräkningar
 • enheter för volym
 • enheter för vikt
 • volym och vikt med miniräknare

Arbetssätt och undervisning

Jag kommer ha genomgångar inom de olika arbetsområden. Vi kommer lära oss genom att arbeta i boken och med digitala verktyg (t.ex. bingel) och mattefilmer. Vi kommer köra olika mattespel. Eleverna får arbeta enskilt, i par och i grupp. Vi lär oss via diskussioner. Vi kommer också göra olika övningar där vi använder konkret material. Vi repeterar och har matteläxor. 

Se centralt innehåll och kunskapskrav.

Begrepp

prefix
spetsig vinkel
trubbig vinkel
rät vinkel
skala
förminskning
förstoring
bas
höjd
omkrets
rektangel
parallelogram
triangel
cirkel
diameter
radie
kvadrat
romb
area

avrundning
volym
vikt
liter
deciliter
centerliter
milliliter
kilogram
hektogram
gram
kilo
hekto
deci
centi
mili
ton
Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matris matematik

Utveckla
I dessa områden bör du träna mer.
Ok
I de här områdena har du grundläggande kunskapsnivåer som du bör träna upp mer.
Bra
I de här områdena har du bra kunskaper. Du kan fortsätta att utveckla dessa kunskaper.
Mycket bra
I dessa områden har du goda kunskaper. Du kan fortsätta att fördjupa dina kunskaper.
Kunna omvandla olika längdenheter: mm, cm, dm ,m, km och mil
Kunna mäta och rita vinklar med hjälp av gradskiva. Veta egenskaperna hos en trubbig, rät och spetsig vinkel.
Skala. Kunna räkna ut den verkliga storleken då måttet är angivet i skala.
Räkna ut omkrets runt månghörningar och cirklar.
Räkna ut arean på rektanglar och trianglar.
Räkna med miniräknare samt avrunda.
Omvandla volymenheter ml, cl, dl och liter.
Ny aspekt
Omvandla viktenheter g, hg, kg och ton.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: