Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2020-11-10 15:44 i Karlbergs skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Svenska Samhällskunskap
I detta arbete kommer du att få skapa ett samhälle genom att använda dig av olika kreativa uttrycksformer.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 

 • Livsfrågor som har betydelse för eleven.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö.
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
 • Mentala och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Hur ska vi arbeta?

 

Du kommer bland annat att få:

·      Skapa ett samhälle där du kommer att få rita, fota, pärla, bygga och konstruera med olika material

·      Läsa och lyssna till texter kopplade till arbetsområdet samt samtala om betydelsen av ämnesspecifika begrepp.   

·      Titta på filmer

·      Ta del av högläsning

·      Dokumentera arbetsprocessen digitalt

 

Vad ska du lära dig?

 

Du ska på ett grundläggande sätt:

·       Kunna samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. 

·       Utifrån ditt närområde beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. 

·       Ange några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. 

·       Ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

·       Kunna genomföra en enkel dokumentation och använda dig av dokumentationen i diskussioner och samtal. 

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 

När du:

·      Planerar och genomför bygget av staden

·      Samtalar i par eller i grupp samt i klassdiskussioner och att du använder dig av ämnesspecifika begrepp.

·      Dokumenterar och presenterar ditt arbete i ett digitalt verktyg.

·      Tar del av fakta och svarar på frågor

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  Sh   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  Sh   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Sh   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  Sh   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: