👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2020-11-10 15:49 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Ett arbete om rymden för åk 2.
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3)
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Håll i dig för nu åker vi ut i rymden! Här skall vi utforska galaxer, stjärnor, planeter och månar.

Innehåll

Undervisningens innehåll och kunskapskrav

Du kommer att lära dig om:

 • Big bang
 • Solen, stjärnor och stjärnbilder
 • Planeterna
 • Månen och dess faser
 • Varför vi har årstider, månader och dygn

Arbetssätt

Du kommer att:

 • Ställa egna frågor om vad du själv vill lära dig om rymden (VÖL)
 • Se film som visar hur universum skapades, vad stjärnor är, vilka planeter som finns, hur jorden och månen påverkar varandra m.m.
 • Läsa faktatexter.
 • Skriva faktatexter.
 • Informationssök.
 • Lyssna till din lärares berättelser.
 • Vara delaktig under lektionerna.
 • Måla, gestalta och undersöka.
 • Sjunga sången om planeterna.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • muntligt återberätta kort det du lärt dig.
 • skriftligt återge det du lärt dig genom att skriva en enklare faktatext.
 • delta i diskussioner kring ämnet.
 • delta aktivt i grupparbete.
 • genom praktiska/kreativa övningar gestalta det du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3