Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten år 2

Skapad 2020-11-10 16:01 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Tänk att vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack när de levde på vår planet. Det är ganska häftigt! I arbetet med vatten kommer vi tillsammans lära oss om hur det kan vara så. Vi kommer lära oss om vad vatten är för något och hur det kan se olika ut beroende på hur varmt eller kallt det är.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska få möjlighet att:  

utveckla förståelse för vattnets egenskaper och dess kretslopp i naturen. 

ställa frågor och genomföra undersökningar i form av experiment. 

utveckla förståelse för, samt använda, enkla begrepp med koppling till arbetsområdet. 

samtala om olika filmer med naturvetenskapligt innehåll. 

 •     

Så här kommer vi att arbeta

För att få kunskap om detta område kommer du att: 

 • titta på film 
 • ha gemensamma samtal och diskussioner
 • arbeta med olika uppgifter om vatten
 • genomföra undersökningar och experiment 
 • dokumentera, ställa hypoteser och presentera resultat 
 •  

Detta ska bedömas

Vi bedömer din förmåga att:

 • berätta om vattnets olika former: fast, flytande och gas 
 • berätta om övergången mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • beskriva vattnets kretslopp  
 • dokumentera dina undersökningar 
 • göra jämförelser mellan vatten och andra ämnen som kan ändra form
 •  

genom att:

 • du deltar i samtal på lektionerna
 • du gör muntliga/skriftliga uppgifter 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: