Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-11-10 16:14 i Björndammens skola Partille
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi skall arbeta med argumenterande text, utifrån cirkelmodellen.

Innehåll

Syfte
Arbetet syftar till att utveckla följande förmågor:

 • formulera sig och kommunicera i skrift,

 • läsa och analysera argumenterande texter,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • välja och använda språkliga strategier,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll
För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext

Kunskapskrav
Efter arbetsområdets slut ska du visa:

 • Eleven kan läsa argumenterande texter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

 • Eleven kan skriva argumenterande texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. 

 • I enkla argumenterande texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta utifrån cirkelmodellen, vilket innebär följande:

Fas 1: Skapa förförståelse och bygg upp kunskap om texttypen, argumenterande text. 

Fas 2:Studera texter argumenterande texter.

Fas 3: Skriv gemensamma argumenterande texter.

Fas 4:  Skriv egna argumenterande texter.

 

Bedömning

 

Bedömningsunderlaget - den enskilda argumenterande texten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: