Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva i närområdet. Fördjupning i våra samhällsfunktioner kopplat till närområdet. n

Skapad 2020-11-10 16:27 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi ska nu fördjupa oss mer kring vårt närområde, våra samhällsfunktioner, yrken och jämförelser mellan hur närområdet ser ut idag från förr i tiden.

Innehåll

Period -  HT2020 vecka. 47-51

 

 

Arbetssätt

* Genomgångar

* Rita mentala kartor över vägen till skolan. 

* Karta över Sverige, Stockholm, Kungsholmen. 

* Jämföra landsbygd och stad.  

* Jämföra närområdet förr och nu (jämföra kartor) - vad har förändrats och varför? 

* Förbereda intervju. 

* Intervjua vårdnadshavare om sitt närområde och sitt yrke. (skillnad på stad och landsbygd)

* I intervjun fokus på om föräldern skulle kunna ha samma yrke om de bodde på en annan plats, ex. landsbygd, stad.

* Yrken - vart måste man bo för specifika yrken.

* Samhällsfunktioner- Vilka finns i vårt närområde

* Vad behöver vi ha för samhällsfunktioner nära oss, har vi det?

* Arbetsbok SO PULS sida 30-35.

 

Preliminär veckoplanering 

* Rita mentala kartor över vägen till skolan. 

 Arbeta med karta över Sverige, Stockholm, Kungsholmen. 

* Jämföra landsbygd och stad.  

* Jämföra närområdet förr och nu (jämföra kartor) - vad har förändrats och varför?

* Samhällsfunktioner- Vilka finns i vårt närområde

 * Yrken - vart måste man bo för specifika yrken.

* Vad behöver vi ha för samhällsfunktioner nära oss, har vi det? Checklista.

 * Förbereda intervju och i läxa intervjua vårdnadshavare om sitt närområde och sitt yrke. (skillnad på stad och landsbygd)

  

Ord- och begreppslista över ämnesspecifika ord och begrepp.

* Landsbygd 

* Stad 

* Samhällsfunktioner

* Yrken

* Fördelar och Nackdelar 

* Jämföra

* Karta

* Livsmiljö

 

Utvärderingsformer - Hur bedömer vi? (Löpande bedömning ska alltid finnas med). 

* Redovisning av intervjuer

* Diskussioner i par, grupp och helklass. 

* Rita kartor 

* Kahoot

* Exit ticket 

* Arbete under lektioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: