Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Ekonomi år 9

Skapad 2020-11-10 17:30 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola F – 9 Samhällskunskap
Hur påverkas du av ekonomin? Hur påverkas din närmiljö och hur påverkas världen i det globala samhället av ekonomin? Vi kommer studera hushållens, företagens och det offentligas ekonomi och se på samband med hjälp av olika samhällsvetenskapliga modeller. Vad beror förändringar på och vilka följder får det för dig som individ men även för grupper.

Innehåll

Vi kommer att gå igenom följande:

V. 46 

Ekonomiska styrsystem, marknadsekonomi, planekonomi, kretsloppsekonomi, monopol, efterfrågan, utbud och jämviktspris.

V. 47

Det ekonomiska kretsloppet, konjunkturer (låg och högkonjunktur)

V. 48

Penningpolitik, finanspolitik, globalekonomi

V. 49

globalekonomi, gruppuppgift och uppstart Arbetsliv (nästa kurs)

V. 50 

Fredag prov ekonomi

 

Material:

Utkik Samhällskunskap lärobok från Gleerups förlag s. 144-169

Ekonomifakta från Svenskt Näringsliv

Filmer:

Begreppa (ILT): 

 • Vad är ekonomi 

 • Det ekonomiska kretsloppet 

 • Högkonjunktur och lågkonjunktur 

 • Vad är globalisering? 

Studi.se: 

 • Från producent till konsument 

 • Det ekonomiska kretsloppet 

 • Utbud och efterfrågan 

 • Den inre marknaden 

Filmer från svenskt näringsliv med Klas förklarar: 

Andra filmer på Youtube: 

Ekonomiska kretsloppet https://www.youtube.com/watch?v=w9uxHIluI5s 

Uppgifter

 • Övningar samhällskunskap år 9

 • Ordlista samhällskunskap

 • Power Point med föreläsningsmaterial

 • Inför prov

Matriser

Sh
Samhällskunskap, Maserskolan grundmatris

E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: