Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Grund år 9

Skapad 2020-11-10 17:18 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Grundskola F Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Kursens beskrivning

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

I undervisningen tränas och repeteras olika arbetsområden inom engelska för årskurerna 7-9 inom grundskolan.

Läromedel

Vi arbetar utifrån läromedlen Connect 1 and Connect 2 från Studentlitteratur men även annat material från bl a Skolverket (Nationella prov)

Connect 1 Elevpaket - Digitalt + Tryckt

Grovplanering för kursen

Genom att klicka på länken får man ta del av en grovplanering över läsårsplaneringen för läsåret 2020/2021.

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRVzexI0WUQ52O6AW3bzAkARS9O-P-h2D_P_lzMlSjwSWaFUWfekuz11RLkGbSJyNsAemA5QFXeg6vT/pub

Exempel på olika arbetsmoment i kursen

Under kursens gång arbetar vi med bl a

- Vocabulary learning

- Reading and understanding different types of texts

- Listening to text and training receptive skills

- Speaking exercises

- Writing different types of text

- Grammar, spelling, and language correctness

- Watching movies and reading books

Examinationer 

Under kursens gång har vi test efter fyra genomarbetade kapitel i taget i kursboken Connect 1 & 2.

Helheten i kursen efter ett års av engelskstudier examineras i form av ett Nationellt prov i vecka 12 under vårtermine 2021. Nationella provet examinerar förmågorna Speaking, Reading, Listening and Writing.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: