👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen

Skapad 2020-11-10 18:16 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Historien påverkar hur vi ser på vår nutid och även hur vi planerar vår framtid. Under 1900-talet uthärdade världen två världskrig. Det första världskriget kostade många människoliv och utfallet av första världskriget var också en starkt bidragande orsak till det andra världskriget. Det andra världskriget och Förintelsen är i sin tur ett av historiens största trauman. Det går inte att underskatta vikten av att vi som lever i dagens samhälle lär oss av tidigare generationers misstag. Genom att lära oss om vår historia och tidigare generationers misstag, får vi redskap till att förhindra att händelser som världskrigen och Förintelsen sker i framtiden.

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att vi ska lära oss om världskrigen och dess orsaker. Vi ska gå igenom de bakomliggande idéerna och omständigheterna som tillsammans ledde fram till det andra världskriget. För att förstå orsakerna till det andra världskriget, behöver vi först förstå det första världskriget och de villkor som freden i Versailles innebar. Vi ska även lära oss om avgörande personer och händelser under det andra världskriget. Vi kommer att avsluta med att gå igenom vilka konsekvenser andra världskriget fick för människor världen över samt efterspelet till det andra världskriget.

Uppgifter

 • Grupparbete

 • Andra världskriget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Andra världskriget

Har ej ingått
F
E
C
A
Faktakunskap
Eleven har ej grundläggande kunskaper om Mellanskrigstiden och Andra världskriget
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Mellankrigstiden och Andra världskriget
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Mellankrigstiden och Andra världskriget
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Mellankrigstiden och Andra världskriget
Orsaker och konsekvens
Eleven kan inte i tillräcklig utsträckning resonera om orsak och konsekvenser kopplade till Mellankrigstiden och Andra världskriget
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen
Samband mellan tidsperioder
Eleven behöver träna på att beskriva samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder
Historieanvändning
Eleven resonerar inte på ett tillfredsställande sätt om hur historia kan användas
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Historiska begrepp
Eleven använder inte historiska begrepp på ett fungerande sätt
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.