Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik ht 2020

Skapad 2020-11-10 19:10 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 1 – 3 Teknik
Under tekniklektionerna kommer du få lära dig hur du går från en idé till att skapa en färdig modell. Vi kommer arbeta med äggkartonger och toarullar för att illustrera hur en människokropp är uppbyggd.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du får träna på att utveckla din förmåga att:

* Använda begrepp och uttrycksformer som hör till tekniken

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma dina kunskaper om:

* Hur du dokumenter ditt arbete med hjälp av med bilder/skisser och förklarande texter. 

* Hur du skapar din människokropp med det materialet du blir tilldelar

* Hur du tar dig igenom arbetsprocessen för att nå ditt färdiga resultat.

 

Undervisning och arbetsformer

Under lektionerna kommer vi att jobba på följande vis:  

* Vi kommer jobba både enskilt, par och i grupp

* Få information genom genomgångar 

* Träna på att göra enkla skisser/modeller och förklarande texter till din modell

* Samtal om ämnesspecifika ord och begrepp 

* Konstruera egna modeller

* Fatta beslut om design

* Utvärdera arbetet, materialet och resultet  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: