Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sh Lag och rätt

Skapad 2020-11-10 20:14 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 Samhällskunskap
I det här området kommer vi läsa om vad som händer från att ett brott begås, polisens arbete, domstolarnas uppgift och vilka straff som kan utdelas i Sverige. Vad menas med att vara straffmyndig?

Innehåll

Syfte (från Lgr11):  

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar sam­hällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och pro­blem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och inter­ kulturella relationer. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld. 

 

Tid: ca 15 lektioner  

 

För att nå E: 

·       Förstå det svenska rättssystemets uppbyggnad, samt ha insikt om hur detta kan påverka den enskilde individen.

·       I stora drag kunna redogöra för hur en huvudförhandling i tingsrätten kan gå till.

·       Kunna förklara gången från brott till straff.

·       Förstå skillnaden mellan olika slags påföljder.

 

 

Begrepp:  

-       Straffmyndig

-       Påföljd

-       Olaga hot

-       Snatteri

-       Inbrott

-       Rån

-       Mened

-       Utpressning

-       Civilrätt

-       Straffrätt

-       Åklagare

-       Målsägare

-       Tilltalad

-       Advokat

-       Vittne

-       Anhållan

-       Häktning

-       Signalement

-       Förundersökning

-       Tingsrätt/hovrätt/högsta domstolen

-       Anstalt

 

För att nå högre betyg:  

För att nå högre betyg behöver du med dina baskunskaper som grund kunna:  

·       dra slutsatser  (t.ex. kunna dra slutsatser om varför brotts begås)

·       argumentera  (t.ex. kunna argumentera för och emot dödsstraff)

·       jämföra  (t.ex. kunna göra jämförelser mellan Sverige och andra länders rättssystem)

·       byta perspektiv   (t.ex. se en händelse utifrån både offret och gärningsmannens synvinkel)

 

 

Så här kommer vi att arbeta 

·      Arbeta Clio.

·      Genomgångar. 

·      Diskussioner. 

·      Olika uppgifter. 

·      Titta på filmer. 

·      Eget arbete. 

 

 

Bedömning 

Bedömning sker löpande, vilket betyder att du under lektionerna har möjlighet att visa dina kunskaper. Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.  

 

Du kommer också få göra ett moment vid ämnesområdets slut där du får visa hur du beskriver och förklarar samband, samt hur använder områdets ord och begrepp på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan vara skriftligt, digitalt eller muntligt.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: