Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa faktatexter

Skapad 2020-11-10 20:37 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Utveckla förmågan att läsa faktatexter m ha några specifika lässtrategier.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Under några veckor ska vi ägna lektioner åt att utveckla vår förmåga att läsa faktatexter. Det kommer vi att göra med hjälp av några lässtrategier som är speciellt bra vid läsandet av just dessa texter, nämligen: - Zooma in - Ställa frågor och göra inferenser - Avgöra vad som är viktigt - Göra kopplingar, och att - Transformera

Innehåll

VAD ska jag lära mig?

HUR ska jag lära mig?

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och

VAD kommer att bedömas?

Jag ska utveckla min förmåga att läsa och förstå faktatexter.

Genom att använda följande lässtrategier: 

1. Zooma in

2. Ställa frågor och göra inferenser.

3. Avgöra vad som är viktigt.

4. Göra kopplingar, och att

5. Transformera

Jag visar att jag har utvecklat min förmåga att läsa faktatexter genom att besvara frågor på ett läsförståelseprov vecka 50.

 

 

göra sammanfattningar av texterna som vi arbetar med.

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Läsa faktatexter

Nivå 1
23-34 poäng på läsförståelseprovet.
Nivå 2
35-41 poäng på läsförståelseprovet.
Nivå 3
42-46 poäng på läsförståelseprovet.
Läser en faktatext med ... förståelse.
Jag förstår det jag läser på en ytlig nivå och visar därmed en grundläggande läsförståelse av faktatexter.
Jag förstår det jag läser på en djupare nivå och visar därmed med en god läsförståelse av faktatexter
Jag förstår det jag läser på djupet och läser därmed med en mycket god läsförståelse av faktatexter.
Vad kan jag göra för att förbättra/utveckla min läsförståelse av faktatexter?
Läs mer och regelbundet! Använd dig av de lässtrategier som vi har gått igenom; zooma in, att ställa frågor och att göra inferenser, att avgöra vad som är viktigt, att göra kopplingar och att transformera. Be om hjälp att hitta faktaböcker som hjälper dig att utveckla din läsning.
Läs mer och regelbundet! Använd dig av de lässtrategier som vi har gått igenom; zooma in, att ställa frågor och att göra inferenser, att avgöra vad som är viktigt, att göra kopplingar och att transformera. Be om hjälp att hitta faktaböcker som hjälper dig att utveckla din läsning.
Fortsätt att använda lässtrategierna som vi har arbetat med. Prova gärna en högre nivå av texter än de du har läst hittills. Du kan alltid utveckla din läsning! Be om hjälp att hitta faktaböcker som hjälper dig att utveckla din läsning än mer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: