Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt NP

Skapad 2020-11-10 20:46 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 6 Engelska

Innehåll

Under vecka 47 genomför vi muntliga nationella prov. 

Ditt resultat kommer att redovisas i nedanstående matris. 

Matriser

En
Muntlig framställning och interaktion

Koppling till kursplanen

Varje ruta i matrisen inleds med betygskravet för respektive nivå. Därefter preciseras kravet i några punkter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig framställning
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar: - uttalar de flesta ord och fraser begripligt - formulerar egna, begripliga meningar - använder enstaka bindeord / tidsuttryck - behärskar enstaka grammatiska strukturer
Eleven formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del samman- hängande: - Ord och fraser uttalas relativt tydligt. - formulerar flera egna, relativt tydliga meningar - Använder några bindeord/ tidsuttryck - behärskar några grammatiska strukturer. - delvis gott flöde
Eleven formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande: - Ord och fraser uttalas mestadels tydligt. - formulerar många egna, relativt tydliga meningar - Använder många bindeord och tidsuttryck - behärskar många grammatiska strukturer. - mestadels gott flöde
Muntlig interaktion
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. (se ovan)
Eleven uttrycker sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. (se ovan)
Eleven uttrycker sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. SAMT i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. - lämpligt ordval - relevant innehåll - medveten om tänkt mottagare och perspektiv
Ordförråd och förståelse
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Grundläggande: Eleven förstår instruktioner samt några frågor med visst stöd. Eleven använder grundläggande ord och fraser.
Gott: Eleven förstår de flesta instruktioner och frågor. Eleven använder ord och fraser utöver de mest grundläggande.
Mycket gott: Eleven förstår instruktioner och frågor. Eleven uppvisar ett brett och varierat ordförråd.
Strategier
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Använder minst en av följande strategier: - utvecklar ett innehåll med exempel/ beskrivningar/ motiveringar - frågar/ ber om hjälp/ tänker högt på engelska - rättar sig själv - beskriver / förklarar med andra ord - ställer frågor till kamraten - hjälper kamraten - ger återkoppling till kamraten - anknyter till eller fyller på det kamraten sagt
Använder några av följande strategier: - utvecklar ett innehåll med exempel/ beskrivningar/ motiveringar - frågar/ ber om hjälp/ tänker högt på engelska - rättar sig själv - beskriver / förklarar med andra ord - ställer frågor till kamraten - hjälper kamraten - ger återkoppling till kamraten - anknyter till eller fyller på det kamraten sagt
Använder flera av följande strategier: - utvecklar ett innehåll med exempel/ beskrivningar/ motiveringar - frågar/ ber om hjälp/ tänker högt på engelska - rättar sig själv - beskriver / förklarar med andra ord - ställer frågor till kamraten - hjälper kamraten - ger återkoppling till kamraten - anknyter till eller fyller på det kamraten sagt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: