Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 8CD

Skapad 2020-11-10 21:17 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F Teknik

Innehåll

 

Tid: Vecka 46-

Arbetssätt

  • Diskussioner i helklass och mindre grupper
  • Värderingsövningar t.ex. om hur tekniska lösningar används i samhället.
  • Planering, utveckling, bygge och dokumentation av olika konstruktioner där eleverna testar och utvecklar arbetet systematiskt.
  • Värdering av det egna arbetet, med förslag på förbättringar.
  • Information hämtas från böcker, via nätet och vid intervjuer.
  • Olika frågeställningar besvaras skriftligt och/eller muntligt

 

Redovisning av kunskaper: 

  • Diskussioner i klassen och på gruppnivå.
  • Presentation av egna konstruktioner – muntliga och/eller skriftliga
  • Muntliga och skriftliga redovisningar

Du kommer att bli bedömd på: 

* Hur väl du kan undersöka de olika tekniska lösningarna
* Hur väl du använder ämnesspecifika begrepp för att beskriva hur de identifierbara delarna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
* Hur väl du resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
* Hur väl du genomför konstruktionerna genom att du undersöker och prövar/omprövar möjliga idéer till lösningar
* Hur väl du under arbetsprocessen formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
* Hur väl du gjort gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och ritningar
* Hur väl du kan föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och att du då visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
* Hur väl du kan resonera om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Under vecka 46-47: Högtalare med tillhörande uppgifter

Du skall bygga en enkel högtalare!

Använd instruktionen i tekniksalen eller hitta på en egen lösning.

Då du är nöjd med din högtalare och den fungerar skall du göra en dokumentation där du beskriver/värderar ditt bygge samt beskriver hur högtalaren fungerar.

 

Nu ska du fundera på hur du kan utveckla din högtalare för att få bättre/annorlunda ljud.

Beskriv de förändringar du gör – Vad gjorde du? Varför? Hur blev det?

Slutligen ska du resonera kring Fördelar/Nackdelar med dagens högtalare!

Mallen ligger i teams!

Vecka 48-49  Kommunikation

Vi tittar på hur man har kommunicerat genom tiderna
Du bygger en enkel telegraf och skickar ett meddelande till din kompis
Gör uppgiften i teams om kommunikation!

Vecka 50- Grupparbeten Kommunikation

Arbetsområden:
Gps-systemet 
Elektroniska pengar 
Datorer i mobilen gav oss apparna 
Datorer och datasäkerhet 

Grundmaterial finns i teams. Ni ska sammanfatta och förklara det som ni anser viktigast inom området. Detta ska redovisas med hjälp av en powerpoint som övriga klassen får ta del av. Avsluta med att ställa 3 frågor på ert område.

Powerpointen och frågorna ska mailas till mig innan redovisningen. Redovisning vecka ?

Efter redovisningarna arbetar vi gemensamt med elevfrågorna och ytterligare några frågor utifrån redovisningarna
- därefter får ni ett prov på alla 4 områden

Prov ? 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: