Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra - kap 3 åk7

Skapad 2020-11-11 07:17 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F Matematik
Hur skriver man uttryck? Hur beräknar ekvationer och vilken användning har du av detta vid problemlösning?

Innehåll

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper genom diskussioner i klassen och vid skriftliga prov. Jag kommer även att bedöma dig under lektionstid för att det ska bli en rättvis bedömning. Vi kommer att varva gemensamma aktiviteter med att ni räknar i boken. För kopplingar till läroplan och kunskapskrav se längre ner.

 

Planering Algebra– kap 3

Om man tycker att något område är svårt så börjar ni på blå kurs och sedan arbetsblad/grön kurs. Om ni tycker att det är lättare så kör ni grön kurs först och sedan röd. Blir man klar så kan man göra arbetsbladen.

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

Övrigt

v. 47

Uttryck och prioriteringsreglerna

 

Boken:

 s. 108-109, Uppg: 3-6 och 8-12

s. 126-127, Uppg. 1-12

s. 138-139, Uppgift: 1-11

 

Arbetsblad 3:1

Skriva och förenkla uttryck

 

Boken:

 s. 110, Uppg: 13-18

s. 128-129, Uppg. 13-23

 

Arbetsblad 3:2 och 3:3

Skriva och förenkla uttryck

 

s. 110, Uppg: 19-25

s. 130, Uppg. 24-30

 

Arbetsblad 3:4

Uttryck med parenteser

 

Boken:

 s. 112-113, Uppg: 26-37

s. 131, Uppg. 31-35

s. 140, Uppgift: 12-16

 

 

 

v.48

Uttryck med parenteser

 

Boken:

 s. 112-113, Uppg: 26-37

s. 131, Uppg. 31-35

s. 140, Uppgift: 12-16

 

Arbetsblad 3:5

 

Ekvationslösning

 

Boken:

 s. 114-116.  Uppg: 38-56

s. 132-133, Uppg. 36-47

s. 141, Uppgift: 17-23

 

Arbetsblad 3:6 och 3:7

Ekvationslösning

 

Boken:

 s. 114-116.  Uppg: 38-56

s. 132-133, Uppg. 36-47

s. 141, Uppgift: 17-23

 

Arbetsblad 3:8

Problemlösning med hjälp av ekvationer

 

Boken:

 s. 117-119, Uppg: 57-70

s. 134-135, Uppg. 48-55

s. 142-143, Uppgift: 24-32

 

 

 

v.49

Problemlösning med hjälp av ekvationer

 

Boken:

 s. 117-119, Uppg: 57-70

s. 134-135, Uppg. 48-55

s. 142-143, Uppgift: 24-32

 

 

Problemlösning med hjälp av ekvationer

 

Boken:

 s. 117-119, Uppg: 57-70

s. 134-135, Uppg. 48-55

 

Arbetsblad 3:9

 

Mönster

 

Boken:

 s. 120-121, Uppg: 71-76

s. 136, Uppg. 56-57

s. 144, Uppgift: 33-36

 

 

 

Mönster

 

Boken:

 s. 120-121, Uppg: 71-76

s. 136, Uppg. 56-57

s. 144, Uppgift: 33-36

 

Arbetsblad 3:10 och 3:11

 

 

 

v.50

Prov del 1

 

 

Repetition inför del 2

 

Repetition inför del 2

Repetition inför del 2

 

 

v.51

Prov del 2

Problemlösning

 

Kommer på separat papper

Problemlösning

 

Kommer på separat papper

SKOLAVSLUTNING

 

 

Tips att tänka på under lektionerna: 

·         Var noga med dina redovisningar genom att skriva ner hur du gör dina beräkningar. 

·         Fundera över om ditt svar är rimligt. 

·         På ”läsuppgifter” ska du skriva svar och det ska framgå vad uppgiften frågar efter. 

·         Rätta uppgifterna oftare för att se om du har förstått momentet – annars fråga! 

·         Var aktiv under genomgångarna. 

·         Fundera över vad som är lätt eller svårt. För att du ska arbeta på rätt nivå – fråga efter extra material om du känner dig osäker på något moment, eller vill ha mer utmaning. 

·         Använd de matematiska symboler och begrepp som finns. 

·         Se till att du ligger i fas med planeringen! 

 

Lycka till!  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Algebra - kap 3 åk7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: