Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Husmusen v 46

Skapad 2020-11-11 07:25 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål:

Vi samlar tillsammans med barnen ihop kvadrater i olika storlekar och material för att sedan leka hokus pokus igen. 
Vi utforskar vårt närområde och söker efter former. Vi introducerar bildstöd vid samlingen. Vi läser böcker tillsammans med barnen med fokus på kvadrater. 

 

 

Syfte:

Vi vill synliggöra formerna för barnen. Att kvadrat kan vara så många olika saker och i olika material. 
Vi vill ge barnen en överblick av hur dagen kommer att se ut. Genom bildstöd kan barnen själva gå till tavlan och se vad som kommer att hända under dagen. Vi vill genom bokläsningen ge barnen kunskap, delaktighet och lära sig att lyssna när någon annan pratar/läser.   

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: