Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse vecka 46

Skapad 2020-11-11 07:24 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål: Vi tänker göra liten, mellan och stor kvadrat med barnen. De väljer sen utifrån vad de känner för att göra, måla rita, klistra, klippa och glittra. Vi fortsätter att jobba med vårt bildspel och namn kort. Vi utforskar vår närmiljö där vi letar efter former Vi läser böcker tillsammans med barnen med fokus på kvadrater.

 

 

Syfte:  Vi vill synliggöra formerna genom att låta barnen själv få färglägga dem på stora papper som vi sätter upp på väggen.

Genom bildspelet vill vi synliggöra för barnen hur dagen kommer att se ut.

Vi vill genom bokläsning få barnen att bla lära sig kunskap, lyssna, förståelse och vara delaktiga med oss pedagoger.

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: