Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-11-11 08:15 i Dibber Tussi förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Utforska matematikens olika former och begrepp ute i naturen

Innehåll

Bakgrund

Utforska matematikens olika former och begrepp samt upptäcka matematik i vår omgivning.

Mål

Syftet är att få barnen att utöka sina kunskaper om matematik i sin omgivning.

Metod

Vi tar på oss våra ” matteglasögon” ute i naturen. Vi utforskar antal, begrepp och form. Genom ramsor som innehåller antal så bekantar vi oss på ett lustfyllt sätt med matematiken. 

Dokumentation 

Vi kommer fotografera barnen i deras aktiviteter som dokumenteras i unikum för att delge vårdnadshavare. Bilderna från aktiviteterna kommer finnas tillgängliga för barnen genom att vi projekterar upp dem på avdelningen. Detta ger pedagogerna och barnen tillfälle att reflektera tillsammans.

Utvärdering

Pedagogerna utvärderar muntligt efter varje aktivitet och tillsammans med barnen. 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: